Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trzech mężczyzn siedzi przy stole prezydialnym.

 


Dyskusje o rozszerzeniu Unii, a także podsumowanie kadencji przewodniczącego ECR w Komitecie Regionów to główne aktywności marszałka Władysława Ortyla.

Władysław Ortyl wziął udział w posiedzeniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na zaproszenie europosła Tomasza Poręby.

W swojej wypowiedzi marszałek podsumował swoją 2,5 letnią kadencję na stanowisku przewodniczącego grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów (KR).

 

Członkostwo w naszej grupy politycznej w Komitecie Regionów wzrosło podczas mojej kadencji z 18 stałych członków i 17 zastępców do 33 stałych członków i 29 zastępców. Można więc powiedzieć, że grupa powiększyła się niemal dwukrotnie i to mimo Brexitu, który spowodował, że opuściło nas wielu Członków z Partii Konserwatywnej. Nasi członkowie przygotowali podczas mojej kadencji jako sprawozdawcy 11 opinii, z których najważniejsze dotyczyły m.in. Europejskiego Funduszu Odbudowy, polityki spójności, infrastruktury krytycznej, walki z antysemityzmem, czy też lotnisk regionalnych. Wszystkie te opinie zostały przyjęte jednogłośnie lub znaczącą większością głosów. Zorganizowaliśmy jako EKR trzy duże konferencje podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, dwie edycje Dni Studyjnych, szczyt poświęcony gospodarowaniu energią przez samorządy, dwie konferencje podczas Europejskiego Forum Gospodarczego i konferencję nt. Brexitu. Wszystkie te wydarzenia odbywały się w różnych krajach członkowskich, m.in. Polsce, Belgii i Holandii.

 

W Komitecie gościliśmy w trakcie mojej kadencji wiele grup radnych z partii członkowskich EKR-u z różnych krajów, a także grup studentów. Pozwoliło to nam dotrzeć do większego grona polityków samorządowych i ludzi młodych, którym nasi pracownicy przedstawili charakter i metody działania naszej instytucji – podsumowywał marszałek.

 

Wśród gości zaproszonych na posiedzenie grupy EKR w Strasburgu 5 lipca, był również premier Republiki Czeskiej Petr Fiala, który przedstawił zebranym główne priorytety prezydencji czeskiej w Radzie UE.

 

W związku z obecną sytuacją gospodarczą – koniecznością wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 oraz trwającą w Europie wojną, UE musi pilnie wypracować nowy sposób funkcjonowania. Nie możemy sobie pozwolić na niepewność prawną, ani na standardowe podejście do procesów decyzyjnych na szczeblu europejskim. Wszystkie średnio- i długoterminowe strategie, muszą uwzględniać nową rzeczywistość, a zasady lepszego stanowienia prawa muszą być ściśle przestrzegane – tłumaczył Petr Fiala.

 

Ponadto w dniach 6-7 lipca, marszałek Władysław Ortyl wziął udział w Dniach Rozszerzenia UE, organizowanych już po raz siódmy w Brukseli. Marszałek jest członkiem Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Serbia – Komitet Regionów.

 

Z zadowoleniem przyjmujemy postępy poczynione przez Serbię w reformowaniu administracji, gospodarki i instytucji w ramach jej wysiłków na rzecz stworzenia nowoczesnego państwa narodowego ucieleśniającego nasze wspólne wartości europejskie i odzwierciedlającego wspólne europejskie dziedzictwo cywilizacyjne, kulturowe i historyczne. Podjęte dotychczas wysiłki serbskich urzędników i partii są znaczące, co zasługuje na nasze pełne poparcie i uznanie. Ważne jest, by podkreślić, że aktywnie wspieraliśmy już wielostronne więzi z Serbią w ramach Karpackiej Strategii Makroregionalnej. W Serbii obejmuje ona już północny region autonomiczny Wojwodiny. Zaangażowanie Serbii w naszą dyplomację międzyregionalną pomoże uwypuklić stabilność i dobrobyt, które członkostwo w UE może zapewnić w takich miejscach. Już teraz mamy nadzieję dzielić się najlepszymi praktykami z przedstawicielami tego regionu, przedstawiając im przykład województwa podkarpackiego, a także dzielić się własnymi doświadczeniami Polski w zakresie reform i przejścia na model większej autonomii regionalnej – mówił Władysław Ortyl.

 

Województwo Podkarpackie wspólnie z Autonomiczną Prowincją Wojwodiny realizuje projekt w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2022 „Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina (Serbia)”.

 

Priorytetem Komisji Europejskiej w procesie rozszerzenia pozostaje region Bałkanów Zachodnich, w którym w ubiegłym roku poczyniono inwestycje  wartości miliardów euro w sztandarowe projekty mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i demokratyzacji, w szczególności poprzez plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich.

 

W 2003 r. na szczycie w Salonikach Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia Północna oraz Serbia i Czarnogóra (zanim Czarnogóra uzyskała niepodległość w 2006 r.) zostały wskazane jako kandydaci do rozszerzenia UE.

 

Spośród tych krajów tylko Chorwacja przystąpiła do UE. Czarnogóra uzyskała status kandydata w 2010 r., Serbia w 2012 r., Macedonia Północna w 2014 r., a Albania w 2020 r. Bośnia i Hercegowina nie spełniła kryteriów, aby stać się krajem kandydującym. Turcja została krajem kandydującym w 2004 r.

 

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia Europejska otrzymała wnioski o członkostwo od Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Po szczycie Rady Europejskiej, który zakończył się 24 czerwca, zarówno Ukraina, jak i Mołdawia otrzymały status kraju kandydującego, a teraz rozpoczną proces akcesyjny i negocjacje. Rada przyznała Gruzji perspektywę europejską, co oznacza, że będzie gotowa przyznać Gruzji status kraju kandydującego, gdy tylko kraj ten zajmie się pozostałymi celami określonymi przez Komisję.

 

 

 

Autor tekstu i zdjęć: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP