Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna w garniturze

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Otwarcie na problemy uchodźców, wielka solidarność i gotowość do niesienia pomocy, tak od początku traktujemy w Polsce potrzeby naszych sąsiadów z Ukrainy, zapewniając im wsparcie, także w sferze opieki zdrowotnej - mówił marszałek Władysław Ortyl podczas debaty zorganizowanej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Dwudniowe spotkanie na forum EKR poświęcone jest kwestii dostępu migrantów do opieki zdrowotnej, w krajach do których przybywają, zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w kontekście trwałych rozwiązań dla Europy. 

 

Organizatorami debaty są DG HOME Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Regionów i Bank Rozwoju Rady Europy. W konferencji, która odbywa się w trybie hybrydowym – na miejscu w Brukseli oraz online, uczestniczą zarówno członkowie Europejskiego Komitetu Regonów, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Banku Rozwoju Rady Europy, organizacji pozarządowych oraz Komisji Europejskiej.

 

Moderatorem debaty pierwszego dnia obrad był  Giuseppe Varacalii, członek EKR, radny gminy Gerace z Kalabrii we Włoszech.

 

- Musimy jako przedstawiciele różnych regionów Europy mówić o swoich doświadczeniach, dotyczących pomocy dla imigrantów, o wyzwaniach z tym związanych. Różna skala i różny rodzaj naszych doświadczeń w tym zakresie jest szansą na wypracowanie wspólnych rozwiązań – mówił w czasie dyskusji Giuseppe Varacalii.

 

Celem debaty jest zbadanie podejścia w różnych zakątach Europy do minimalizowania barier dla imigrantów w opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w pandemii COVID-19 i wobec przybycia wielu przesiedleńców z Ukrainy. W ramach dyskusji analizowano sposoby poprawy uprawnień do opieki zdrowotnej, stworzenia systemów opieki zdrowotnej uwzględniających aspekt kulturowy i skoncentrowanych na pacjencie.

 

W dyskusji głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który szczegółowo przedstawił rozwiązania, jakie polski rząd wprowadził, by pomóc ukraińskim uchodźcom, uciekającym do Polski z objętego wojną kraju.

 

Jako Podkarpacie, wraz z Lubelszczyzną znaleźliśmy się na pierwszej linii zdarzeń, jako regiony graniczące z Ukrainą. Przez polską granicę przeszło prawie 7 mln osób. Do tej pory na Ukrainę wróciło z Polski już ponad 5 mln osób. Te liczby ukazują jednak skalę, jak wielka pomoc, także medyczna była i wciąż jest potrzebna.  W tym momencie, zgodnie z bazą PESEL w Polsce obywatele Ukrainy to 1,35 mln osób. 93 procent tej grupy to kobiety i dzieci. W naszym kraju w rządowym programie pomocy rodzinom, zwanym 500+, jest już 421 tysięcy dzieci z Ukrainy. Podaję te liczby bo ukazują, jak wielka jest skala potrzeb uchodźców – mówił w czasie debaty marszałek Ortyl.

 

Marszałek szczegółowo przedstawił dostęp do polskiego systemy ochrony zdrowia dla uchodźców z Ukrainy, począwszy od punktów medycznych zorganizowanych przy granicy, aż po leczenie wysokospecjalistyczne, dotyczące między innymi leczenia onkologicznego.

 

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa która dawała obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, prawo do świadczeń medycznych udzielanych w polskim systemie opieki zdrowotnej, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – mówił marszałek.

 

Przypomniał także, że Polski rząd nadając obywatelom Ukrainy polski numer Pesel zapewnił  prawo m.in. do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na takich samych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce.

 

W naszych 6 wojewódzkich szpitalach, które prowadzimy od 24 lutego do końca września udzieliliśmy ukraińskim uchodźcom 1662 świadczenia. Najwięcej świadczeń, bo aż 850 udzieliliśmy w naszym szpitalu w Przemyślu, czyli mieście przy granicy z Ukrainą, przez które przepływał  największy strumień uchodźców. Najczęściej była to pomoc w ramach Kliniki chirurgii dziecięcej, klinice neurologii, pediatrii. W Przemyślu 136 osób było przyjętych w dziennym oddziale onkologicznym z chemioterapią. 70 dzieci było leczonych na chirurgii – podkreślał marszałek. 

 

Jednostki samorządu w chwilach krytycznych stały się tymi instytucjami, które były najbliżej i służyły ukraińskim uchodźcom. Nie pytaliśmy o koszty, trzeba było pomagać i to robiliśmy. Cieszę się, że nasz system ochrony zdrowia zdał egzamin i okazał się wydolny – podkreślał marszałek Ortyl.

 

Dziękuję panu marszałkowi i całemu regionowi za to wszystko, co udało się państwu osiągnąć, pomagając na linii wyzwań wobec z wojny na Ukrainie  - Giuseppe Varacalli mówił na forum Europejskiego Komitetu Regionów.

 

W swym wystąpieniu przedstawił problemy, z jakimi boryka się Kalabria, wobec stałego napływu imigrantów z Afryki.

 

Każdego dnia do regionów na południu Europy przybywają drogą morską imigranci. Są to często ludzie chorzy, niedożywieni, po przejściu wielu traum. Dużą grupę stanowią dzieci. Konstytucja włoska mówi, ze prawo do opieki zdrowotnej jest powszechne, więc jest ono także dla emigrantów, nawet osoby które nie mają uregulowanego statusu prawnego, bez ubezpieczenia  zdrowotnego mogą korzystać z leczenia czy leków, tak jak Włosi – zaznaczył Varacalli.  

 

Birgitta Sacredeus z regionu Dalarna w Szwecji mówiła z kolei o napływie imigrantów z Azji w 2018 roku, co stało się wielkim wyzwaniem dla jej regionu.

 

W 19 krajach europejskich odpowiedzialność za opiekę zdrowotną spoczywa na regionach, w Szwecji też tak jest. To rodzi wielkie problemy wobec skali imigracji. Wśród naszych działań chcę wymienić klinikę, którą stworzyliśmy specjalnie zaprojektowaną pod potrzeby migrantów.

 

W debacie podjęto także temat innowacyjnych praktyk, zapewniających skuteczny dostęp do opieki zdrowotnej dla imigrantów. O swoich doświadczeniach w tym zakresie mówiły m.in. Luba Karpaczowa działająca w platformie „Promote Ukraine” oraz Francesca Bocchini z organizacji Emergency z Włoch.

 

Podczas dyskusji podjęto także m.in. kwestię zmniejszania różnic w dostępie do usług i infrastruktury dla grup w trudnej sytuacji społecznej.  Celem dwudniowej konferencji jest określenie najlepszych praktyk i potencjalnych rozwiązań, mających zastosowanie w Europie. Dyskusja koncentruje się wobec potrzeby opracowania zaleceń, dotyczących sposobów radzenia sobie z tymi wyzw aniami poprzez wielopoziomowe sprawowanie rządów, w tym poprzez lepszą wymianę wiedzy, finansowanie i zmiany regulacyjne na szczeblu UE.

 

Galeria zdjęć: