Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mapa obszarów górskich wchodzących w skład stowarzyszenia Euromontana oraz logo

 


To ważne, abyśmy jako górskie regiony mówili jednym głosem, bo wówczas będziemy mieć dużo większy wpływ na to, jak rozwijają się te części Europy, które ze względu  na swoje położenie mają specyficzne uwarunkowania – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas spotkania z Guillaume Corradino, nowym dyrektorem Euromontany.

 

Euromontana to Stowarzyszenie obszarów górskich Europy. Podkarpacie dołączyło do niego w styczniu 2021 roku, jako pierwszy region z Polski. Członkostwo w stowarzyszeniu to szansa na lepsze promowanie potencjału oraz oferty kulturalnej i turystycznej danej części Europy. Dzięki wsparciu Podkarpacia, do Euromontany w 2021 roku przystąpiły także Małopolska oraz Maramuresz z Rumunii.

 

Spotkanie w Brukseli było dla marszałka Władysława Ortyla okazją do zaprezentowania atutów Podkarpacia oraz inicjatyw dotyczących rozwoju regionu w kontekście wykorzystania potencjału Bieszczadów i Beskidów.

 

Marszałek wraz z dyrektorem Corradino omawiali szczegóły kampanii informacyjno-promocyjnej „Montana 174”, realizowanej dzięki projektowi „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE” finansowanemu przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

„Montana 174” to roczna kampania komunikacyjna, której celem jest zapoznanie obywateli i podmiotów mieszkających na terenie europejskich obszarów górskich z licznymi możliwościami oferowanymi przez Politykę Spójności UE. Ma ona za zadanie także umożliwienie sięgania z sukcesem po fundusze unijne na obszarach górskich. Projekt „Montana174” trwa od października 2021 do września 2022 roku. Do projektu włączyło się także Podkarpackie. Spot opowiada o tym, jak w bieszczadzkiej gminie Lutowiska, dzięki polityce spójności, wyremontowano strażnicę, aby móc oferować mieszkańcom różnorodne usługi.

 

Rozmowa marszałka Władysława Ortyla z Guillaume Corradino dotyczyła także planów związanych z  XII Europejską Konwencją Górską, która odbędzie się w październiku w Parku Narodowym Sila we Włoszech. Konwencja ma określić zrównoważoną strategię rozwoju inteligentnych gór do roku 2050. Celem Konwencji jest przedstawienie wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, przed którymi stoją europejskie tereny górskie oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

 

Podkarpackie zgłosiło swoje propozycje, aby zaprezentować się podczas warsztatów. Są to między innymi projekt CRinMA – Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe na obszarach górskich), realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa oraz projekt „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, który realizowany był w latach 2018 – 2021 w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach projektu opracowany został przewodnik po wybranych atrakcjach regionu, położonych w sąsiedztwie granicy Polski  i Słowacji. W ten sposób popularyzujemy turystykę, prezentujemy walory przyrodniczo-kulturowe oraz ułatwiamy zwiedzanie niepowtarzalnych atrakcji na polsko-słowackim pograniczu – podkreślał marszałek Ortyl.

 

Podkarpackie chce także zaprezentować założenia i efekty Miejskiej Mobilności Powietrznej  (UAM, Urban Air Mobility), która jest system transportu pasażerów lub ładunków na niższych wysokościach w obszarach miejskich i podmiejskich za pomocą małych wysoko zautomatyzowanych statków powietrznych. Jest to odpowiedź na rosnące problemy z przepustowością transportu drogowego. Realizowana jest z wykorzystaniem helikopterów, statków powietrznych pionowego startu i lądowania oraz zdobywających coraz większą popularność bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Guillaume Corradino, który do Euromontany dołączył w styczniu 2022 roku wyraził żywe zainteresowanie dla aktywności Podkarpacia na arenie europejskiej oraz projektów, proponowanych przez region.

 

Mam nadzieję na dobrą i niosącą ciekawe efekty współpracę – deklarował Corradino w czasie spotkania z marszałkiem Władysławem Ortylem. 

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Biuro Prasowe UMWP