Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trzech mężczyzn siedzi przy stole prezydialnym.

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Justyna Róg
Autor zdjęć: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Jak polityka europejska może wspierać bardziej inteligentne podejście w obszarach górskich, jak inteligentne zarządzanie może pomóc w kształtowaniu obszarów górskich oraz jak rozwijać innowacyjne rozwiązania dla lepszej jakości życia w górach – między innymi na te tematy dyskutują uczestnicy XII Europejskiej Konwencji Górskiej w czasie swego posiedzenia w Kalabrii we Włoszech. Uczestnikiem konwencji jest marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

XII Europejska Konwencja Górska organizowana jest w Narodowym Parku Naturalnym Sila, we Włoszech, przez stowarzyszenie Euromontana we współpracy z Cia - Agricoltori Italiani. Jej zasadniczym celem jest określenie zrównoważonej strategii rozwoju obszarów górskich  do roku 2050.

 

Marszałek Ortyl po raz pierwszy wziął udział w Walnym Zgromadzeniu członków stowarzyszenia Euromontana. Jako nowy członek marszałek zaprezentował główne oczekiwania.

 

W imieniu Województwa Podkarpackiego, pragnę wyrazić zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tak ważnym stowarzyszeniu,  jakim jest Euromontana. W swoim członkostwie dopatrujemy się wielu szans na zapewnienie zrównoważonego rozwoju Karpat. Nie jest tajemnicą, iż od lat podejmujemy wysiłki zmierzające do ustanowienia Makroregionalnej Strategii dla Karpat. Projekty, które chcemy realizować w ramach stowarzyszenia umożliwią  nam większą aktywizację interesariuszy – mówił marszałek.

 

Cele Europejskiej Konwencji Górskiej to przedstawienie wyzwań ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych, przed którymi stoją europejskie obszary górskie oraz przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. W ten sposób można zaprezentować inteligentne inicjatywy dla kluczowych sektorów w obszarach górskich, takich jak turystyka i rolnictwo, a także zapewnić podstawę dla bardziej zintegrowanych i skutecznych polityk publicznych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju tych terenów oraz jakości życia społeczności górskich.

 

Uczestnicy forum, które odbywa się w Camigliatello Silano to samorządowcy z wielu zakątków Europy, politycy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytutów badawczych. Wszystkich łączy wspólna troska o jak najlepsze i najpełniejsze wykorzystanie atutów, jakie mają europejskie obszary górskie oraz świadomość wyzwań związanych z przeciwdziałaniem ograniczeniom, wynikającym ze specyfiki tych regionów.

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Euromontana, Juan Gutiérrez Lazpita witał gości wydarzenia wraz z Roberto Occhiuto, przewodniczącym  Regionu Kalabria oraz Cristiano Fini prezesem CIA Agricoltori Italiani.

 

Konwencja to trzy dni debat, dyskusji, wymiany doświadczeń oraz wizyt studyjnych w kalabryjskich gospodarstwach.

 

Jak polityka europejska może wspierać bardziej inteligentne podejście w obszarach górskich? W panelu wysokiego szczebla poświęconym tej tematyce wziął udział marszałek Władysław Ortyl. Jego moderatorem był  Juanan Gutiérrez Lazpita, przewodniczący Euromontany uczestniczyli także Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform, Ole Gustav Narud, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Samorządu Lokalnego i Rozwoju Regionalnego z Norwegii, Herbert Dorfmann, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Intergrupy ds. Obszarów Wiejskich, Górskich i Odległych oraz Inteligentnych Wiosek, Roberto Berutti, członek Gabinetu Komisarza Europejskiego ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego oraz Giuseppe Blasi, Dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej i Międzynarodowej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich we włoskim Ministerstwie Rolnictwa i Polityki Leśnej.

 

Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował prelekcję dotyczącą wsparcie polityki europejskiej dla bardziej inteligentnego podejścia w Karpatach.

 

Marszałek mówił także o wpływie wojny na Ukrainie na gospodarkę Podkarpacia, jako regionu przygranicznego oraz napływ uchodźców, który z jednej strony postrzegany jest jako wyzwanie, a z drugiej jest szansą.

 

Uważam, że wszyscy znajdujemy się w kluczowym dla Unii Europejskiej momencie. Jesteśmy w fazie uruchamiania nowej europejskiej perspektywy finansowej, co ma niemałe znaczenie w kontekście polityki spójności. Podobnie jak Państwo, uważam, że polityka spójności powinna być zrewidowana w obliczu kryzysu postpandemicznego oraz wojny toczącej się na Ukrainie.

 

Gospodarz Podkarpacia mówił także o strategii makroregionalnej dla Karpat. W swym wystąpieniu skupił się na tym, jak strategia makroregionalna pomoże Karpatom stać się bardziej odpornymi i zorientowanymi na przyszłość oraz jak mogłaby wyglądać interakcja ze Strategią Alpejską.

 

Karpaty, jako jeden z kluczowych łańcuchów górskich w Europie wymagają dedykowanego im narzędzia, którym byłaby Makroregionalna Strategia dla obszaru Karpat. Chcemy czerpać jak najwięcej doświadczenia oraz dobrych praktyk od naszej starszej siostry, którą jest Strategia Alpejska. Również ona miała swój początek w Europejskim Komitecie Regionów. Pomimo istniejących form współpracy, Karpaty wymagają zintegrowanego podejścia, które scali i skoordynuje dotychczasowe i przyszłe aktywności – podkreślał marszałek Ortyl.

 

Uczestnicy konwencji dyskutowali także o tym, jak inteligentne zarządzanie może pomóc w kształtowaniu obszarów górskich zorientowanych na przyszłość, jak rozwijać innowacyjne rozwiązania dla lepszej jakości życia w górach oraz dlaczego warto dzielić się dobrymi praktykami. Tematem paneli była także kwestia badań i innowacji, które mogą pomóc w zwiększeniu atrakcyjności i odporności obszarów górskich.

 

Goście z wielu zakątków Europy wzięli także udział w warsztatach, pozwalających na  wymianę dobrych praktyk oraz sprawdzenie, jak można rozwijać lepszą jakość życia w górach, tak aby były one intersującym miejscem  nie tylko do wypoczynku, ale i do życia.

 

Elementem inicjującym konwencję były wizyty studyjne zorientowane na rolnictwo, turystykę wiejską oraz leśnictwo. Marszałek Ortyl wraz z grupą samorządowców zwiedził gospodarstwo zajmującego się produkcją oraz eksportem ziemniaków PGI Sila. W rezerwacie położonym na terenie Narodowego Parku Naturalnego Sila, podzielono się dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonego leśnictwa.

 

W czasie wizyty we Włoszech marszałek Władysław Ortyl złożył wizytę nowemu ambasadorowi RP w Watykanie Adamowi Kwiatkowskiemu. W Stolicy Piotrowej gospodarz Podkarpacia rozmawiał z dyplomatą o postępach procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów z Markowej. Marszałek zaprosił ambasadora do odwiedzin na Podkarpaciu, zwłaszcza w Muzeum w Markowej, podczas zbliżającego się Kongresu 590, który organizowany jest w połowie listopada.

 

Galeria zdjęć: