Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Uchodźcy z Ukrainy przekraczający przejście graniczne w Krościenku nadal będą przewożeni w głąb kraju pociągami, linią 108.  Po czwartkowej awarii, na przygranicznym odcinku Krościenko-Uherce Mineralne trwają roboty naprawcze.

Co do dokładnego harmonogramu transportu linią 108, z racji trwających na jej przygranicznym odcinku napraw, nie jest możliwe dokładne określenie dojazdu składów do samego przejścia granicznego w Krościenku. Połączenia są realizowane w obecnej chwili z Uherzec i w porozumieniu ze wszystkimi zaangażowanymi w to przedsięwzięcie podmiotami oraz samorządami i w oparciu o aktualne potrzeby czyli liczbę uchodźców. W piątek (4 marca) zaplanowany jest jeden pociąg z Uherzec do Tarnowa. Wyjazd z Uherzec o godz. 14.34.

Koordynacją wszystkich "pociągów specjalnych" uruchamianych dla uchodźców zajmuje się PKP InterCity S.A. Dokładne godziny kursów linią 108 będą podawane każdego dnia. Urząd marszałkowski współpracuje w tym zakresie także z lokalnymi samorządami, które angażują się w to zadanie.

Artykuł opracowany przez Biuro Prasowe UMWP