Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie na scenie na panelu dyskusyjnym kongresu.

 


 Autor tekstu: Anna Magda

Autor zdjęć: Katarzyna Gieroń

Kancelaria Zarządu UMWP

 

rozwoju infrastruktury i współpracy regionalnej rozmawiano przez dwa dni w Lublinie podczas IV edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza. W wydarzeniu uczestniczył prezydent RP Andrzeja Duda, który jest jednym z inicjatorów idei współdziałania w ramach krajów Trójmorza. Podczas kongresu samorząd województwa reprezentowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która jako panelista uczestniczyła w debacie poświęconej infrastrukturze Trójmorza i projektowi Via Carpatia.

 

Wydarzenie jest kontynuacją inicjatywy Forum Regionów Trójmorza, zapoczątkowanej na Podkarpaciu w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tegorocznym kongresie uczestniczyli przedstawiciele samorządów województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz regionów m.in. z Litwy, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. 

 

Bezpieczeństwo energetyczne, sztuczna inteligencja, gospodarka wodorowa 3W, infrastruktura, a w tym trasy Via Carpatia, a także cyfryzacja społeczeństwa i zdrowia to główne tematy kolejnego spotkania państw Trójmorza. W Debacie Regionów poświęconej infrastrukturze Trójmorza i projektowi Via Carpatia wzięli udział eksperci i przedstawiciele regionów, w tym Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego. 

 

Droga Via Carpatia, jest drogą, która przez Polskę prowadzi na odcinku 712 km, z których oddanych od użytku mamy już 282 km, w trakcie jest 257 km, które zaraz będą gotowe do użytku. To zaangażowanie prac na terenie Polski jest bardzo duże. Ale to dlatego, że ta inicjatywy wypłynęła w Polsce, więc my przystąpiliśmy do realizacji w bardzo szybkim tempie, wykorzystując też środki europejskie. Tak ogromna inwestycja infrastrukturalna, też trudna do zrealizowania ze względu na uksztaltowanie terenu, wymaga ogromnych kosztów, dlatego wsparcie środków europejskich pozwoliło na zrealizowanie projektów w tak ogromnym zakresie. Mamy nadzieję, że cały odcinek Via Carpatii zostanie zrealizowany do końca 2030 roku – mówiła podczas debaty Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Eksperci skupili się na aktualnym stanie realizacji projektu, jakim jest Via Carpatiawyzwaniach i przeszkodach, jakie napotykają poszczególne regiony, oraz korzyściach gospodarczych, społecznych i środowiskowych wynikających z ukończenia tego szlaku.Via Carpatia jest strategicznym korytarzem transportowym, łączącym Europę Północną i Południową, integrującym systemy transportowe takich krajów jak Polska, Litwa, Węgry, Rumunia i inne. 

 

Paneliści omówili także znaczenie międzynarodowej współpracy w kontekście dużych projektów infrastrukturalnych, a także przyszłe perspektywy rozwoju infrastruktury w regionie Trójmorza. Podczas debaty zostały przedstawione prognozy dotyczące innowacji technologicznych i możliwości finansowania przyszłych przedsięwzięć, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnych społeczności. Moderatorem wydarzenia b dr Marek Natusiewicz z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

 

Podczas kongresu Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się także z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie, Olehem Kutsem.

 

Forum Regionów Trójmorza to wydarzenie, które skupia przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 13 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza, przedstawicieli partnerów strategicznych oraz regionów partnerskich z Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsza edycja odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Celem wydarzenia jest zdefiniowanie szans i zagrożeń istotnych dla regionów Trójmorza.

 

Galeria zdjęć: