Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Paweł Mazurek

 

W Przemyślu obyło się uroczyste rozpoczęcie Programu - Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 oraz uruchomienie pierwszego naboru projektów, który potrwa do 31 lipca. Spotkanie było także okazją do świętowania jubileuszu 20-lecia współpracy między Polską a Ukrainą w ramach programu.

 

W wydarzeniu, które odbyło się w środę 31 maja, wzięli udział przedstawiciele instytucji i organów zaangażowanych w realizację programu: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Poliyki Regionalnej, Centrum Projektów Europejskich, władze regionów, partnerzy projektów polsko-ukraińskich, a także mieszkańcPrzemyśla. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Pierwszym elementem zaplanowanych na ten dzień wydarzeń, była wizyta w miejscach,gdzie zostały już zrealizowane, bądź są realizowane projekty z minionej edycji programu. Uczestnicy mogli na przykład zobaczyć komorę dymową PSP, Dom Ukraiński w Przemyślu, drogę do przejścia Malhowice-Niżankowice. Po południu zaś odbyła się uroczysta konferencja naZamku Kazimierzowskim w Przemyślu. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która mówiła o tym, że współpraca, dobre sąsiedzkie relacje, są niezwykle ważne:

 

Współpraca jest potrzebna do tego, aby budować dobre projekty, wzajemnie się uzupełniające, projekty, które dają nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również rozwijają nasze regiony, w których na co dzień żyjemy. Ta współpraca jest ważna także po to, aby Ukraina mogła znacznie szybciej przejść całą długą ścieżkę akcesji do UE – mówiła wiceminister.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak dziękowała także Komisji Europejskiej, za otwartość nazmianę programu w trudnym czasie wojny w Ukrainie, kiedy trzeba było wykluczyć ze wsparcia Białoruś i realizować istniejące projekty :

 

Dziękuje za to, że udało nam się znaleźć wspólne rozwiązania, dziękuję za to, że udało nam się utrzymać finansowanie projektów rozpoczętych, za to, że udało nam się zakończyć wiele rozpoczętych projektów i przeznaczyć środki na wsparcie walczącej Ukrainy – powiedziała wiceminister.

 

W wydarzeniu uczestniczyli również między innymiOlehKuts - konsul generalny Ukrainy w Lublinie, konsul generalna RP we Lwowie – Eliza Dzwonkiewiczprzedstawiciel Komisji Europejskiej -Joseph Michálek, dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr LeszeBuller, a także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej z Polski i Ukrainy.

 

OlehKuts - konsul generalny Ukrainy w Lublinie na początku swojego wystąpienia dziękował wszystkim mieszkańcom Podkarpacia i Polski za ogromną pomoc niesioną Ukraińcom, za to,że Polska stoi cały czasu u boku Ukrainy i daje przykład całemu światu.

 

To dla mnie zaszczyt być tutaj. Wierzę, że razem jeszcze wiele zrobimy, razem pokażemy światu nową historię sukcesu, jako dobry przykład – mówił konsul.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch również nawiązał do sytuacji w Ukrainie, do niesionej uchodźcom pomocy, zapewniając, że będzie ona kierowana cały czas. Mówiąc zaś o nowym programie powiedział:

 

Otwieramy dzisiaj nowy program, to są bardzo duże pieniądze, co bardzo cieszy, gdyż te pieniądze są bardzo potrzebne, do tego, aby ta granica pomiędzy Polską a Ukrainą łączyła, a nie dzieliła – mówił wicemarszałek Piotr Pilch, podkreślając działania rządu w tym zakresie.

 

Wicemarszałek mówił m.in. o budowanym przejściu w Malhowicach, które powstanie szybciej niż planowano, a także o nowych połączeniach kolejowych. Zapewnił również w kontekście nowego programu, że województwo podkarpackie na pewno będzie bardzo zaangażowane w nowe projekty, tak jak było dotychczas.

 

Dobrze wydajmy te pieniądze, idźmy razem do przodu – zakończył swoje wystąpienie wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Najważniejsze informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina:

 

OBSZAR PROGRAMU

 • Polska – województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz podregion ostrołęcko-siedlecki województwa mazowieckiego
 • Ukraina obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Program koncentruje się wokół 5 priorytetów:

 1. ŚRODOWISKO
 2. ZDROWIE
 3. TURYSTYKA
 4. WSPÓŁPRACA
 5. GRANICE

 

BUDŻET PROGRAMU I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Budżet Programu wynosi ponad 187 mln euro, z czego ponad 170 mln euro na dofinansowanie projektów.  Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków UE: 90%.

 

3 TYPY PROJEKTÓW:

 • duże projekty infrastrukturalne (nabór pozakonkursowy, już zamknięty, w tym GRANICE)
 • projekty regularne – grant od 200 tys. do 2,5 mln EUR, czas realizacji 24 miesiące
 • mikroprojekty – grant od 50 tys. do 100 tys. EUR, czas realizacji 12 miesięcy

 

NABORY PROJEKTÓW:

 1. nabór – 31 maja-31 lipca 2023: projekty regularne, priorytety ZDROWIE i ŚRODOWISKO
 2. nabór – 2024: projekty regularne, priorytety TURYSTYKA i WSPÓŁPRACA (1. cel szczegółowy)
 3. (i 4.) nabór – w późniejszym okresie: mikroprojekty, priorytet WSPÓŁPRACA (2. cel szczegółowy) 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i samorządowej, stowarzyszenia tych jednostek oraz instytucje im podległe,
 • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
 • jednostki ratownicze (w tym górskie służby ratownicze), jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym straż pożarna), policja i służby graniczne i celne,
 • jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje naukowe,
 • szkoły i placówki oświatowe,
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery itp.,
 • podmioty administrujące terenami leśnymi i leśnikami państwowymi wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
 • podmioty publiczne świadczące usługi medyczne i usługi opieki długoterminowej,
 • stowarzyszenia i organizacje aktywizujące gospodarkę, ośrodki technologiczne (np. izby gospodarcze lub handlowe, instytucje otoczenia biznesu),
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną lub edukacyjną,
 • organizacje pozarządowe

 

Szczegółowe informacje onaborze i pakiet aplikacyjny dostępne są TUTAJ.

 

Galeria zdjęć: