Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie grupowe. W rzędzie obok siebie stoją kobiety i mężczyźni

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Chętnie współpracujemy z regionami z wielu zakątków Europy i dzielimy się naszymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami - mówił marszałek Władysław Ortyl podczas spotkania z Ambasadorem Republiki Serbii Nebojšem Košuticem oraz przedstawicielami serbskiego regionu Wojwodina w Rzeszowie.

 

W siedzibie samorządu województwa marszałek Władysław Ortyl przyjął Ambasadora Republiki Serbii  Nebojša Košutica oraz I Radcę-Konsula Jelenę Cvijanović. W spotkaniu uczestniczyła także ośmioosobowa grupa przedstawicieli Autonomicznej Prowincji Wojwodina z Serbii oraz Rafał Wolski, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Wizyta serbskich gości związana jest projektem, realizowanym przez Województwo Podkarpackie a finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”. Projekt zatytułowany „Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina” jest płaszczyzną wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania samorządu województwa oraz samorządów innych szczebli dla przedstawicieli serbskiej administracji.

 

Cieszymy się, że możemy zaprezentować nasze działania, mechanizmy funkcjonowania, nasze sukcesy i wyzwania. Chcemy, aby nasz przykład mógł być pomocą dla kolegów i koleżanek z Serbii, którzy stoją przed reformą administracji publicznej. Samorząd województwa podkarpackiego po ponad dwóch dekadach funkcjonowania jest prężnie działającym organizmem z wieloma osiągnięciami, dlatego chętnie dzielimy się naszymi dobrymi praktykami z innymi – podkreślał w trakcie spotkania marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek zaprezentował gościom atuty i inteligentne specjalizacje Podkarpacia, mówił o obszarach działania samorządu województwa, sukcesach, ale i potrzebach, które dotyczą regionu.

 

Jesteśmy wdzięczni za pomoc pana marszałka i kolegów samorządowców z Polski. Udział naszych samorządowców w projekcie realizowanym przez Podkarpacie na pewno będzie intersującym i ważnym doświadczeniem, które pozwoli twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę oraz być może przenieść niektóre rozwiązania na nasz grunt – mówił w czasie spotkania ambasador Serbii.

 

Ambasador Kosutic z uznaniem mówił o działalności marszałka Władysław Ortyla w Komitecie Regionów związanej z konsekwentnym promowaniem Strategii Karpackiej.

 

Podczas spotkania dyrektor Rafał Wolski w MSZ w superlatywach wypowiadał się o realizowanym przez Podkarpackie projekcie, podkreślając jak jest potrzebny i ważny, bo Polska i polskie regiony przeszły już drogę transformacji

 

Z naszych doświadczeń dziś mogą korzystać inni – mówił Rafał Wolski z MSZ.

 

Przedstawiciele administracji Wojwodiny przedstawili w czasie spotkania swój region, wspominali o dużej alokacji środków z programów transgranicznych, z których chcieliby skorzystać.  Zaprezentowali także park naukowo technologiczny, który został powołany przed rokiem, a już odniósł pierwsze sukcesy.

Przedstawiciele Serbii wspominali także, że widzą między naszymi regionami dużo wspólnego i powoli kształtuje się ich przekonanie, co do obszarów współpracy.

 

Już dziś widzimy możliwość kooperacji w dziedzinie kultury, nauki, turystyki  jak również w kwestiach gospodarczych – podkreślali serbscy goście.

 

Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie  składa się z dwóch części. W pierwszej czyli szkoleniach w formule on-line z zakresu funkcjonowania zdecentralizowanego samorządu, na przykładzie polskich doświadczeń wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców z Wojwodiny. Celem szkoleń była prezentacja założeń i sposobu realizacji reformy administracyjnej w Polsce, funkcjonowania samorządu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, przedstawienie kompetencji i zadań realizowanych przez administrację rządową w województwie, projektowanie budżetu oraz pozyskiwanie dotacji przez samorządy, w tym z funduszy europejskich i pozaunijnych programów grantowych.

Druga częścią projektu jest trzydniowy objazd studyjny po wybranych miejscach w Województwie Podkarpackim, które są przykładami inwestycji zrealizowanych z sukcesem z funduszy unijnych. Uczestniczy w nim ośmiu przedstawicieli  administracji publicznej z Autonomicznej Prowincji Wojwodina. Serbscy goście odwiedzą m.in. : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Firmę Olimp-Labs sp. z o.o., uzdrowisko Latoszyn-Zdrój oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Objazd po Podkarpaciu jest okazją do bezpośrednich spotkań z beneficjentami projektów oraz przedstawienia wymiernych efektów wdrażania funduszy unijnych na Podkarpaciu

 

Znak podstawowylogotyp A Wersja kolorowa pozytyw 

 

Galeria zdjęć: