Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Marszałek Władysław Ortyl apelował  do członków Europejskiego Komitetu Regionów, by nie poddawali się propagandzie i zaczęli postrzegać kryzys migracyjny na polskiej granicy, jako zagrożenie dla całej Wspólnoty. Odbyło się to na jednym z paneli dyskusyjnych podczas 147. sesji plenarnej KR.

W swoim wystąpieniu marszałek przypomniał, że kryzys na wschodniej granicy Unii został wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, który nie jest uznawany przez Unię Europejską za prawowitego prezydenta Białorusi. Mówił też, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej powoduje, że sytuacja geopolityczna jest bardzo napięta i wymaga licznych zabiegów dyplomatycznych ze strony rządu polskiego i krajów bałtyckich.

 

Nie możemy wykluczyć, że na granicy Unii Europejskiej z Białorusią dojdzie niebawem do eskalacji przemocy z powodu otwarcia ognia ze strony białoruskiej. Nasz rząd stara się sytuację deeskalować. Czyni to poprzez skuteczne zabezpieczenie granicy i odsyłanie imigrantów niemających podstaw do ubiegania się o azyl do krajów ich pochodzenia – powiedział marszałek Ortyl.

 

Władysław Ortyl wyraźnie apelował, by nie poddawać się propagandzie i nie postrzegać tym samym kryzysu migracyjnego na polskiej granicy w kategoriach lokalnych, ale jako zagrożenie dla całej Unii Europejskiej. Mówił też, że największy ciężar tego ataku hybrydowego, który prowadzony na wschodniej granicy Unii Europejskiej, spoczywa właśnie na Polsce i krajach bałtyckich.

 

Apeluję do Państwa, jako polityków samorządowych z całej Europy, by nie poddawać się propagandzie i promowanym przez reżim białoruski obrazom, że ten sztucznie wywołany konflikt to tylko bilateralne nieporozumienia między Polską i krajami bałtyckimi a Białorusią. Jako Komitet Regionów powinniśmy z całą mocą potępić instrumentalne wykorzystywanie przez reżim białoruski imigrantów w celu zdestabilizowania Unii Europejskiej – apelował marszałek.

 

Marszałek Ortyl zwrócił uwagę, że broniąc granicy z Białorusią, Polska realizuje zobowiązania traktatowe, wyraził przy tym nadzieję, że Unia Europejska wykaże w związku z tym solidarność z naszym krajem:

 

Mamy dzisiaj do czynienia z atakiem hybrydowym na zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, która jest strzeżona przez Polskę oraz Litwę i Łotwę. Broniąc naszych granic, realizujemy nasze zobowiązania traktatowe i zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. Premier RP Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że nie jest to konflikt polsko-białoruski. To próba naruszenia i zdestabilizowania granicy wschodniej NATO i Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że w obliczu tego kryzysu Unia Europejska wykaże się solidarnością i udzieli Polsce i krajom bałtyckim pełnego poparcia – nie tylko słownego lecz również dyplomatycznego i finansowego – powiedział.

 

Marszałek dodał na koniec:

 

Dobrze, że mamy w tym względzie pozytywne deklaracje prezydenta Francji – Macron’a i przyszłej prezydencji francuskiej.

 

Zaniepokojenia sytuacją na wschodniej granicy Unii nie kryli także inni uczestnicy debaty. Jeden z nich, Bernd Lange, samorządowiec z Niemiec, Starosta powiatu Görlitz mówił:

 

To co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej bardzo mnie niepokoi. Ci ludzie zostali potraktowali jako narzędzie, aby wywierać nacisk na UE i jej państwa członkowskie. Nacisk, który jest wywierany na UE jest wywierany przede wszystkim na samorządy To wymaga solidarności z Litwą i Polską – mówił Bernd Lange.

 

Bernd Lange mówił również, że samorządy w Polsce i w Niemczech oraz w innych państwa członkowskich, które są dotknięte ruchem migracyjnym muszą działać w oparciu o nowe proste procedury migracyjne.

Głos w debacie zabrało także wielu innych członków Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Ortyl dziękował wszystkim za słowa solidarności i wsparcia, które zostały wypowiedziane podczas dyskusji.

Tekst: D. Kozik, M. Konopka
Screenshot: M. Romankiewicz
Biuro Prasowe UMWP