Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna siedzi przed mikrofonem

 


Jesteśmy jednością, Europa jest zjednoczona, dziękujemy za solidarność – różnym słowami, ale dokładnie w tym samym tonie wypowiadali się wszyscy uczestnicy debaty poświęconej Ukrainie, podczas 149. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W debacie uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, który od lat jest członkiem Komitetu Regionów. 

 

Reżim rosyjski odpowiada jako jedyny za okrucieństwa podczas wojny, jaką Rosja rozpętała na terenie Ukrainy. I to reżim rosyjski zostanie za to rozliczony - mówił ApostoloTzitzicostas przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów otwierając brukselką debatę

 

Jako pierwsze zabrzmiały głosy zaprezentowane zdalnie, wprost z Ukrainy.  

 

Dziękujemy za to, że możemy być częścią państwa europejskiej rodziny. Mówił Witalij Kliczko, któremu jako burmistrzowi Kijowa nadano honorowe członkostwo w Komitecie Regionów.

 

Rosja najechała na nasz kraj, bo nie akceptuje tego, że chcemy być częścią rodziny europejskiej, jesteśmy ich celem, bo chcą odbudować swe sowieckie imperium. W każdej chwili giną u nas kobiety i dzieci, nasze miasta są niszczone. Dziękuję za wsparcie polityczne, jakie odczuwamy, dziękuję za przyjaźń, którą czujemy z wielu stron Europy. Dziękujemy za pomoc humanitarnąDołączenie ukraińskich samordowców do grupy roboczej przy EKR jest dla nas istotne. Bronimy nie tylko pokoju w naszym kraju, bronimy tych samych wartości zasad, jakie przyświecają krajom europejskim – mówił podczas debaty Witalij Kliczko, wielokrotnie dziękując za wsparcie.   

 

Burmistrz Mariupola podkreślał jak wojna zniszczyła wszystko, co tak dobrze znane jest mieszkańcom całej Europy. 

 

Nasze ulice, które rozbrzmiewały śmiechem dzieci teraz spływają krwią, domy są cmentarzyskiem dla tysięcy mieszkańców Mariupola. Zamiast światła jest ciemność i chłód, okupanci zniszczyli pomad 90 procent infrastruktury naszego miasta: szkoły przedszkola, parki, nawet świątyniePonad 20 tysięcy cywili stało się w naszym mieście ofiarami tej wojny – mówił Wadim Bojczenko burmistrz Mariupola.

 

Zwycięstwo Ukrainy nie będzie ostatnim etapem oporu, bo później musimy odbudować to, co zosto zniszczone tak dramatycznie. Wsparcie krajów europejskich będzie miało dla nas podstawowe znaczenie. Potrzebujemy pomocy  ekspertów europejskich, którzy będą mogli brać udział w odbudowie naszego miasta. Proponujemy stworzyć fundusz odbudowy bohaterskiego miasta Mariupola. Kieruję do miast Europy apel, o pomoc w odbudowie Mariupola – mówił burmistrz tego miasta, a jego wystąpienie zostało przyjęte oklaskami. 

 

Mer Lwowa Andriej Sadowy, miasta które udziela schronienia tysiącom uchodźców ze wschodu Ukrainy mówił

 

Dziękuję za solidarność. Ukraińcy bronią prawa dla wolnego narodu. Ponad 6,5 mln Ukraińców opuściło domy i miasta, Lwów zaakceptował blisko 350 tysięcy wewnętrznych uchodźców, którzy chcą znaleźć miejsce spokojne od bomb, a są to głównie kobiety i dzieci. Szukamy partnerów dla naszych samorządów, współpracy i pomocy. Tylko wspólnymi siłami zwyciężymy – mówił zdalnie na forum Europejskiego Komitetu Regionów burmistrz Lwowa. 

 

Podczas sesji zabrzmiał także głos burmistrza Melitopola, który był porwany i więziony przez rosyjskich żołnierzy.

 

Dziękuję za pomoc w uwolnieniu, wielu samorządowców jest wiezionych tak jak i ja byłem. Dla rosyjskich żołnierzy życie ludzkie nic nie znaczy. Te 6 dni w uwięzieniu były trudne dla mojego życia – mówił Iwan Fiedorow. Ponad 50 kolegów jest porwanych, prezydenci, burmistrzowie, radni. Proszę o kampanię na rzecz ich uwolnienia, proszę o pomoc przy odbudowie naszych miast. Musimy przygotować miasta, aby obywatele nie mogli tam mieszkac – mówił Iwan Fiedorow burmistrz Melitopola, dziękując za europejską solidarność.

 

Dziękujemy za aktywność Komitetu Regionów – mówiła Tatiana Jehorowa – Lutsenko przewodniczącą rady regionalnej obwodu charkowskiego – Dzięki zjednoczenii waszemu wsparciu nasze miasta i obywatele mogą wierzyć w zwycięstwo.

 

Potrzebujemy ustanowienia nowego instrumentu operacyjnegoktóry mógłby zaoferować uruchamianie funduszy z wszystkich programów europejskich w jednym zestawie reguł, opartym na zespole zadaniowym, w myśl zasady – jedno okienko, w którym da się wszystko załatwić. Komitet Regionów chce poprzeć ten proces poprzez swoją grupę roboczą – podkreślał – Apostolos Tzitzicostas przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

 

W debacie uczestniczyła Elisa Ferreira komisarz ds. spójności i reform w Komisji Europejskiej.

 

Polityka spójności musi odegrać rolę w pomocy, mamy politykę długoterminową, ale działamy też w sytuacjach awaryjnych, takich jak ta – mówiła komisarz Ferreira wymieniając podejmowane przez KE działania.

 

Możemy skorzystać z pieniędzy perspektywy 2014-2020 i REACT EU, bo te pieniądze są dostępne. Zmienilśmy przepisy, umożliwiając by UE byłastanie pokryć 100%, zamiast dotychczasowych 85% wartości funduszy spójności wykorzystanych przez państwa członkowskie przez okres kolejnego roku, czyli od połowy 2021 r. do połowy 2022 roku. Fundusze spójności UE wspierają inwestycje, które sprzyjają spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, dążąc do zniwelowania nierówności pomiędzy jej regionami – mówiła komisarz Ferreira.

 

Ponadto posłowie przedłużyli o jeden rok, do połowy 2024 r., okres korzystania ze środków w ramach zarówno Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, jak i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020, aby umożliwić państwom członkowskim szybki dostęp do niewykorzystanych zasobów. Istnieje możliwość uruchomienia kwoty 420 mln EUR na pokrycie kosztów zakwaterowania, żywności, opieki zdrowotnej lub dodatkowych pracowników – zaznaczyła podczas debaty komisarz.

 

Przyszłość przyniesie nam kolejne wyzwania – podkreślała komisarz UE Elisa Ferreira.

 

Potępiamy brutalną agresję militarną – mówił Roberto Gualtieri, burmistrz Rzymu. Poraża nas skala śmierci i zniszczeń, jakiej mieliśmy nadzieję nigdy już nie zobaczyć na naszym kontynencie – podkreślałrzymski samorządowiec. Zaproponował on, aby poszczególne miasta i regiony dokonały symbolicznej „adopcji” jakiegoś budynku, szkoły, szpitala czy innego elementu miastaby realnie pomóc Ukraińcom je odbudować. 

 

 

W czasie debaty zabrzmiało kilkadziesiąt głosów samorządowców z wielu zakątków Europy. Nie mogło zabraknąć także głosu marszałka Władysława Ortyla, gospodarza regionu, przez który do tej pory przemieściło się ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy.

 

W historii UE nigdynie napłynęło do jednego kraju tak wielu uchodźców w tak krótkim czasie, jak w ostatnich dwóch miesiącach.Wobec bezprecedensowej skali kryzysu uchodźczego, apelujęaby znacząco wzmocnić pomoc finansową dla samorządów z Polski i innych krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców i graniczą z Ukrainą – m.in. Węgier, Rumunii i Słowacji – mówił w swym wystąpieniu marszałek Władysław Ortyl podkreślając, że docenia dotychczasowe wysiłki Komisji Europejskiej w zakresie pomocy, także ułatwienie procedur korzystania z funduszu REACT EU.

 

Wykorzystaliśmy już niemalże wszystkie środki w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Pilnie potrzebne są nowe fundusze kierowane na pomoc uchodźcom, jak i na wsparcie naszej gospodarki, na której także odbija się wojna – mówił gospodarz regionu podkreślając wielorakość udzielanej uchodźcom pomocy i potrzebę jej długofalowego utrzymania. Marszałek apelował o pilne zabiegi na rzecz uruchomienia nowych i adekwatnych do skali kryzysu funduszy pomocowych, pomocy gospodarce i dla odbudowy Ukrainy.

 

Podczas debaty głos zabrał także Janez Lenarcic, komisarz ds. zarządzania kryzysowego z Komisji Europejskiej.

 

Mamy największy w historii UE mechanizm pomocowy27 krajów wysyła pomoc w ramach wsparcia kryzysowego. Do tej pory przekazanych zostało 23 tysiące ton pomocy na rzecz Ukrainy- mówił komisarz Lenarcic. Komisarz chwalił Komitet Regionów za stworzeniinternetowego hubu, gdzie kojarzona jest pomoc dla Ukrainy z wielu stron Europy.

  

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży 
Biuro prasowe UMWP