Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

dwóch mężczyzn podaje sobie dłonie.

 


Marszałek Władysław Ortyl spotkał się w Brukseli z Vsevolodem Chentsovem, ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, a także działań pomocowych kierowanych do naszych wschodnich sąsiadów.

Marszałek poinformował ambasadora między innymi o organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy. Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji letnich kolonii dla dzieci i młodzieży z regionów partnerskich, tj. lwowskiego, iwano-frankiwskiego i zakarpackiego, oraz przeznaczył na ten cel środki finansowe z budżetu województwa.

 

Wyrażam nadzieję, że czas spędzony w na Podkarpaciu, udział w zorganizowanych zajęciach, grach i zabawach sportowych w gronie rówieśników, wycieczki i zwiedzanie ciekawych miejsc naszego regionu, pozwoli tym młodym ludziom, którzy doświadczyli i nadal doświadczają okrucieństwa wojny, choć przez chwilę odwrócić uwagę od złych doświadczeń – powiedział.

 

 

Rozmowy dotyczyły również pomocy, jaka jest kierowana za naszą wschodnią granicę. Województwo Podkarpackie, działając w poczuciu solidarności z dotkniętą rosyjską agresją Ukrainą, od pierwszego dnia konfliktu stara się nieść pomoc. Przy współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Polskim Czerwonym Krzyżem, w maju nadało dwa tiry pomocy humanitarnej ze sprzętem medycznym, która trafiła do Magazynu Lwowskiego Obwodu Administracyjnego. W skład tej pomocy wchodziło wyposażenie sal operacyjnych oraz instrumentarium chirurgiczne jak np. nosze, stoły operacyjne, pulsoksymetry, kardiomonitory, respiratory. Dodatkowo na podstawie uchwały Sejmiku Województwa została wszczęta procedura przetargowa na zakup 15 sztuk mobilnych, specjalistycznych defibrylatorów transportowych posiadających m.in. funkcję teletransmisji danych, które zostaną docelowo przekazane szpitalom w obwodach: lwowskim, iwano-frankiwskim, odeskim, zakarpackim i tarnopolskim.

 

Nieustannie szukamy możliwości pomocy obywatelom Ukrainy, dlatego też Województwo Podkarpackie przystąpi do konkursu organizowanego przez Ministra Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Pomoc humanitarna 2022”, którego celem będzie dostarczenie pomocy żywnościowej dla partnerskich obwodów: lwowskiego i zakarpackiego. Wyrażam, przekonanie, że nasza dotychczasowa współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana na bazie partnerskich relacji – mówił Władysław Ortyl.

 

Marszałek podjął również temat dodatkowych środków skierowanych na współpracę transgraniczną między województwem podkarpackim a obwodami ukraińskimi. 31 maja Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe 10 milionów euro na realizację programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, które będą pochodziły z programów transgranicznych do tej pory przeznaczonych na współpracę z Białorusią i Rosją.

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP