Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

grupa ludzi przy okrągłym stole

 


Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć i wideo: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

O przyszłości Strategii Karpackiej oraz nadziejach z nią związanych rozmawiano na posiedzeniu Międzyregionalnej Grupy Karpaty w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Władysław Ortyl.

 

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: Guillaume Corradino, dyrektor stowarzyszenia Euromontana, Bożena Haczek, kierownik zespołu ds. Międzynarodowych w departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP oraz Monika Pałasz ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.

 

 

Marszałek Władysław Ortyl na początku dyskusji odniósł się do współczesnego kontekstu politycznego w Europie:

 

Nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na postrzeganie przyszłej Strategii Karpackiej. Od lutego odbyłem wiele spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych z Ukrainy oraz z Ambasadorem Ukrainy przy Unii Europejskiej - panem Wsiewołodem Czentsowem. Wszyscy zgodziliśmy się, że przyszła Strategia Karpacka powinna stać się narzędziem, które przysłuży się do odbudowy Ukrainy oraz zachowania jej dziedzictwa kulturowego i ochrony bioróżnorodności. Dziewiątego marca bieżącego roku zorganizowaliśmy w formacie online panel w ramach Trzeciego Tygodnia Strategii Makroregionalnych Unii Europejskiej poświęcony wyzwaniom i szansom dla Makroregionu Karpackiego w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu. Po raz pierwszy Strategia Karpacka znalazła się wśród tematów, które poruszane były w trakcie Tygodnia Strategii Makroregionalnych. Jestem przekonany, że tego typu dyskusje mogą i powinny służyć jako jedna z kluczowych platform do działania w związku z szansami oraz wspólnymi wyzwaniami jakie zostały już zidentyfikowane w Makroregionie Karpackim - mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek odniósł się także do dwóch inicjatyw - Karpackich Izb Gospodarczych, których prezesi pracują nad ostateczną treścią listu poparcia dla utworzenia Międzyregionalnej Strategii Karpackiej oraz Szlaku Kultury Wołoskiej, w ramach którego są odtwarzane ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka.

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował także o idei podpisania listu intencyjnego przez trzy regiony: Podkarpackie, Małopolskie oraz Śląskie, które wyrażają intencję podjęcia wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystycznego Karpat, promocji turystycznej, a także tworzenia, aktywizacji i upowszechniania usług, ofert i produktów turystycznych Karpat. Współpraca miałaby charakter wielowymiarowy i koncentrowałaby się, między innymi w obszarze turystyki, kultury, edukacji, promocji i zrównoważonego rozwoju.

 

Najbliższe inicjatywy z zakresu obszarów górskich - 12. Europejską Konwencję Górską, która odbędzie się we włoskiej Kalabrii oraz konferencję ministerialną, która będzie miała miejsce w listopadzie na Podkarpaciu omówili kolejno: dyrektor stowarzyszenia Euromontana, Gijom Koradino oraz Bożena Haczek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP. Aktualne działania na rzecz ustanowienia Makroregionalnej Strategii dla Karpat omówiła natomiast Monika Pałasz, radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej.

 

Karpaty są ważnym geopolitycznie obszarem w Europie. W obecnej sytuacji politycznej Strategia mogłaby wzmocnić wschodnią granicę Unii Europejskiej i stać się ważnym impulsem rozwojowym dla tego obszaru - uważa Monika Pałysz.

 

Głównym celem Strategii Karpackiej ma się stać wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu karpackiego w oparciu o unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, wewnętrzny potencjał rozwojowy i stworzenie przewagi konkurencyjnej w celu podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców regionu karpackiego przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów ekologicznych Karpat.

 

Galeria zdjęć: