Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie podczas konferencji

 


Tekst: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Jakie perspektywy rysują się przed Inicjatywą Trójmorza w najbliższej przyszłości, jakie szanse i zagrożenia związane są z rozwojem współpracy między państwami położonymi w tym obszarze - na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukiwali uczestnicy debaty - Inicjatywa Trójmorza - rok 2022 i perspektywy na przyszłość. Dyskusja odbyła się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Konferencję otworzyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus.

 

Udział w debacie wzięli między innymi: prof. Zdzisław Krasnodębski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Maciej Stadejek - zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, Przedstawiciel w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa oraz Sebastian Łukaszewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Moderatorem spotkania była Anna Maria Kaczmarek - zastępca dyrektora Biznes & Science Poland. Konferencji przysłuchiwali się: Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, radni województw, w tym Dorota Łukaszyk - radna Województwa Podkarpackiego, ale także przedstawiciele instytucji europejskich oraz obwodu winnickiego z Ukrainy.

 

Wicemarszałek Ewa Draus otwierając debatę, zwróciła uwagę na to, jak ważnym projektem jest Inicjatywa Trójmorza:

 

Inicjatywa Trójmorza wspiera współpracę państw Europy Środkowej borykających się z różnymi problemami, w tym: gospodarczymi i społecznymi. Na nasze uczestnictwo w tym projekcie należy spojrzeć przez pryzmat tych wielkich wyzwań, jak chociażby dotyczących infrastruktury transportowej, czy cyfrowej, ale też projekty skierowane na nasze bezpieczeństwo, w tym energetyczne. Zacieśnienie tej współpracy na poziomie rządów, jest niezwykle istotne. Dziś możemy się cieszyć wspólnymi projektami, jak chociażby budowa drogi S19 na linii północ-południe, czy oddanie do użytku gazociągu między Polską a Słowacją, którym gaz ze Świnoujścia popłynie na południe Europy - mówiła wicemarszałek Draus.

 

Wicemarszałek odniosła się także do współpracy między regionami położonymi w tym obszarze:

 

Z poziomu regionów również omawiamy wspólne działania. Zaangażowanie samorządów jest istotne, aby móc współpracować ze sobą na poziomie regionalnym i lokalnym. Województwo podkarpackie od samego początku uczestniczyło w tworzeniu tej współpracy, dlatego przy Uniwersytecie Rzeszowskim powstało Obserwatorium Trójmorza, realizujemy też Konwencję Karpacką, którą chcemy pobudzać i dzięki niej ubiegać się o Strategię Karpacką. Tej lideruje marszałek Władysław Ortyl - powiedziała.

 

Prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego mówił o zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w Europie w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz, rolę w tym procesie Inicjatywy Trójmorza:

 

Okazało się, że dotychczasowa polityka Unii Europejskiej była oparta na pewnych iluzjach. Dotyczy to chociażby polityki energetycznej. O bezpieczeństwie energetycznym w Parlamencie Europejskim na początku tej kadencji jeszcze nikt nie chciał słyszeć, a przecież Europa będzie potrzebowała gazu jeszcze przez wiele lat. Agresja na Ukrainę zmieniła sytuację w Europie pod wieloma względami. Z naszego punktu widzenia, krajów Trójmorza, ważne jest przyciągnięcie kapitału prywatnego i otwarcie się na Ukrainę - powiedział.

 

Maciej Stadejek, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, zwrócił uwagę na to, jak przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej pobudzi współpracę w Europie:

 

My od zawsze uważaliśmy, że nasi wschodni sąsiedzi, którzy będą w stanie podjąć wysiłek reformatorski, będą mogli dołączyć do Unii Europejskiej. Wojna za naszą wschodnią granicą uruchomiła inną dynamikę w relacjach: Unia - Ukraina i Unia - Rosja. W czerwcu tego roku udało się coś, co nie było oczywiste nigdy wcześniej - rozpoczął się proces przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wejście Ukrainy do Unii domknie pewien projekt integracji kontynentu i da zastrzyk nowej energii całej Wspólnocie. Po drodze oczywiście czeka nas jeszcze proces odbudowy Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że państwo to będzie potrzebowało ogromnej pomocy, ale ta pomoc będzie także krokiem w kierunku przystąpienia do Unii. Tu jest szansa dla Trójmorza, bo celem Inicjatywy Trójmorza jest także pobudzenie rozwoju w tej części Europy - mówił.

 

Sebastian Łukaszewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego podniósł temat kwestii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej:

 

Istotnym projektem, który umożliwi szybki postęp krajów Trójmorza jest Rail Carpatia, który ma połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Egejskim i Adriatyckim. Unia z zainteresowaniem przygląda się temu projektowi. Infrastruktura komunikacyjna jest magnesem, który może zatrzymać ludzi w naszych regionach, bo nasze regiony są wyludniające się - powiedział.

 

Do dyskusji dołączył także Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który mówił o konieczności rozwoju współpracy między regionami położonymi w tej części Europy:

 

Jest ta Unia stara, ale są też kraje młode, które chcą Unii, chcą zjednoczenia i równego prawa do współdecydowania o kształcie całej Wspólnoty - powiedział.

 

Inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Została ona powołana, jako forum współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Obszar obejmujący państwa należące do Inicjatywy Trójmorza stanowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej i jest zamieszkiwany przez ponad 112 milionów ludzi. Region odnotowuje stabilny wzrost gospodarczy i ograniczoną stopę bezrobocia.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Inicjatywy Trójmorza w Domu Polski Wschodniej