Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna pozuje do zdjęcia. Ma niebieską marynarkę. W tle tłum ludzi w półokrągłym holu.

 


Jaką wizję Europy mają obywatele Unii Europejskiej? O tym można się przekonać podczas siódmego posiedzenia plenarnego Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która rozpoczęła się Strasburgu. W konferencji uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.

 

To ważne, że obywatele państw wchodzących w skład Unii Europejskiej mają możliwość zabrania głosu w sprawie przyszłości Europy. To przecież nasz wspólny dom, o który musimy się troszczyć. Warto wsłuchać się w te wszystkie głosy, bo dzięki temu lepiej rozumiemy potrzeby i wyzwania ludzi, którzy mieszkają w różnych częściach kontynentu i postrzegają politykę europejską z różnych perspektyw – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

Podczas sesji plenarnej Konferencji omawiane są zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz poglądy zgromadzone za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej. Dyskusje są podzielone tematycznie. Po przedstawieniu zaleceń i przedyskutowaniu ich z obywatelami zgromadzenie plenarne – na zasadzie konsensusu – przedkłada swoje propozycje zarządowi, który z kolei sporządza sprawozdanie w pełnej współpracy ze składem plenarnym i przy zachowaniu pełnej przejrzystości.

 

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 roku – podkreślają organizatorzy.

 

W skład sesji plenarnej Konferencji wchodzi 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady, 3 przedstawicieli Komisji Europejskiej, 108 przedstawicieli parlamentów narodowych na równych prawach oraz 108 obywateli, w tym: 80 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich lub wydarzeń organizowanych w ramach Konferencji (po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego), a także przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży. Udział bierze również 18 przedstawicieli Komitetu Regionów i 18 przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 6 wybranych przedstawicieli władz regionalnych i 6 wybranych przedstawicieli władz lokalnych, 12 przedstawicieli partnerów społecznych i 8 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Gdy omawiana jest międzynarodowa rola UE, w pracach uczestniczy również Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Posiedzenia plenarne Konferencji odbywają się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i przewodniczą im trzej współprzewodniczący zarządu.

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Justyna Róg

Oddział współpracy mędzynarodowej UMWP