Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

ludzie na sali

 


Autor tekstu: M. Konopka

Autor zdjęć: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w 154. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, którego jest członkiem. Wśród spraw, którymi zajmował się komitet była między innymi kwestia wsparcia walczącej Ukrainy. W tym temacie głos zabrał marszałek Ortyl.

 

Debata dotyczącą wspierania Ukrainy rozpoczęła się projekcją filmu: „Ukraina – Rok wspierania przez KR w następstwie rosyjskiej inwazji na pełną skalę”. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów z różnych państw, zwracając uwagę na różne potrzeby walczącej Ukrainy, jak na przykład kwestie dotyczące edukacji, leczenia żołnierzy, turnusów rehabilitacyjnych dla chorych ukraińskich dzieci, zakupu potrzebnego sprzętu np. generatorów czy środków transportu, jak autobusy. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność integracji Ukrainy oraz ukraińskich uchodźców.

 

W debacie zabrał głos także marszałek Władysław Ortyl, który mówił o tym, że wojna nadal się toczy i jest bardzo brutalna. Marszałek przybliżył realia wojny z punktu widzenia przygranicznego regionu, jakim jest województwo podkarpackie.

 

Z perspektywy województwa podkarpackiego narzędzia sprzyjające długofalowemu rozwojowi współpracy polsko-ukraińskiej, to działania pozwalające na poprawę transportu transgranicznego, kolejowego, drogowego. Ważna jest budowa terminali przeładunkowych oraz wsparcie przejść granicznych różnego typu. Przykładem niech będzie otwarte w czasie wojny przejście z Ukrainą:  Malhowice-Niżankowice – mówił marszałek Ortyl.

 

Argumentując, dlaczego inwestycje infrastrukturalne są tak istotne, marszałek powiedział:

 

Realizacja przedsięwzięć wzmacniających system transportowy jest ważna ze względu na sytuację geopolityczną, jak i na dalszą współpracę i odbudowę państwa ukraińskiego. Problemem jest oczywiście pozyskanie środków na ten cel, jak przygotować montaż finansowy, jak przygotować projekty. To są ważne wyzwania – mówił marszałek.

 

Marszałek mówił także o możliwości prowadzenia przez ukraińskie firmy działalności gospodarczej w Polsce, w tym także na Podkarpaciu oraz o polskiej pomocy w tym zakresie. Mówił też o konieczności nieszablonowych działań ze strony UE.

 

Wydarzenia geopolityczne są bezprecedensowe, dlatego też UE powinna wypracować mechanizmy, które są pozbawione pewnych szablonów i schematów. Myślę, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, która powinna być podstawą do nowych źródeł finansowania i nowych dedykowanych programów. Z narzędzi, które mogą służyć odbudowie Ukrainy jest program przyszłej makroregionalnej Strategii Karpackiej – dodał na zakończenie marszałek Ortyl.

 

Marszałek zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że odbudowa Ukrainy powinna rozpocząć się od dedykowanej na ten cel pomocy technicznej oraz szkolenia ukraińskich kadr.

 

W środę, 15 marca, przed posiedzeniem Europejskiego Komitetu Regionów, marszałek wziął także udział w spotkaniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To organ  polityczny, działający w ramach Komitetu Regionów. Grupa obchodzi właśnie swój jubileusz 10-lecia.

 

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Europejski Komitet Regionów liczy 329 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE, którzy gromadzą się na sesji plenarnej w Brukseli kilka razy w ciągu roku.

 

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w 154. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, którego jest członkiem. Wśród spraw, którymi zajmował się komitet była między innymi kwestia wsparcia walczącej Ukrainy. W tym temacie głos zabrał marszałek Ortyl.

 

Debata dotyczącą wspierania Ukrainy rozpoczęła się projekcją filmu: „Ukraina – Rok wspierania przez KR w następstwie rosyjskiej inwazji na pełną skalę”. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów z różnych państw, zwracając uwagę na różne potrzeby walczącej Ukrainy, jak na przykład kwestie dotyczące edukacji, leczenia żołnierzy, turnusów rehabilitacyjnych dla chorych ukraińskich dzieci, zakupu potrzebnego sprzętu np. generatorów czy środków transportu, jak autobusy. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność integracji Ukrainy oraz ukraińskich uchodźców.

 

W debacie zabrał głos także marszałek Władysław Ortyl, który mówił o tym, że wojna nadal się toczy i jest bardzo brutalna. Marszałek przybliżył realia wojny z punktu widzenia przygranicznego regionu, jakim jest województwo podkarpackie.

 

Z perspektywy województwa podkarpackiego narzędzia sprzyjające długofalowemu rozwojowi współpracy polsko-ukraińskiej, to działania pozwalające na poprawę transportu transgranicznego, kolejowego, drogowego. Ważna jest budowa terminali przeładunkowych oraz wsparcie przejść granicznych różnego typu. Przykładem niech będzie otwarte w czasie wojny przejście z Ukrainą:  Malhowice-Niżankowice – mówił marszałek Ortyl.

 

Argumentując, dlaczego inwestycje infrastrukturalne są tak istotne, marszałek powiedział:

 

Realizacja przedsięwzięć wzmacniających system transportowy jest ważna ze względu na sytuację geopolityczną, jak i na dalszą współpracę i odbudowę państwa ukraińskiego. Problemem jest oczywiście pozyskanie środków na ten cel, jak przygotować montaż finansowy, jak przygotować projekty. To są ważne wyzwania – mówił marszałek.

 

Marszałek mówił także o możliwości prowadzenia przez ukraińskie firmy działalności gospodarczej w Polsce, w tym także na Podkarpaciu oraz o polskiej pomocy w tym zakresie. Mówił też o konieczności nieszablonowych działań ze strony UE.

 

Wydarzenia geopolityczne są bezprecedensowe, dlatego też UE powinna wypracować mechanizmy, które są pozbawione pewnych szablonów i schematów. Myślę, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, która powinna być podstawą do nowych źródeł finansowania i nowych dedykowanych programów. Z narzędzi, które mogą służyć odbudowie Ukrainy jest program przyszłej makroregionalnej Strategii Karpackiej – dodał na zakończenie marszałek Ortyl.

 

Marszałek zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że odbudowa Ukrainy powinna rozpocząć się od dedykowanej na ten cel pomocy technicznej oraz szkolenia ukraińskich kadr.

 

W środę, 15 marca, przed posiedzeniem Europejskiego Komitetu Regionów, marszałek wziął także udział w spotkaniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To organ  polityczny, działający w ramach Komitetu Regionów. Grupa obchodzi właśnie swój jubileusz 10-lecia.

 

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Europejski Komitet Regionów liczy 329 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE, którzy gromadzą się na sesji plenarnej w Brukseli kilka razy w ciągu roku.

 

Galeria zdjęć: