Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie spotkania. Na środku stół. Po lewej i prawej ludzie rozmawiają ze sobą.

 


Autor tekstu: Mateusz Kurasz

Kancelaria Zarządu UMWP 

Źródło zdjęć: Facebook | Ewa Draus

 

Wicemarszałek Województwa PodkarpackiegoEwa Draus wraz z Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamilą Piech, uczestniczyła w obchodach 30-lecia Żupanii Zadarskiej w Chorwacji, gdzie spotkała się z przedstawicielami władz i sektora gospodarczego, aby omówić potencjał współpracy między regionami. 

 

Zadar to miasto o bogatej historii, a Żupania Zadarska została utworzona wraz z powstaniem niepodległej Chorwacji w 1991 roku. W ciągu ostatnich 30 lat region ten przeszedł wiele zmian i osiągnięć, stając się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych w Chorwacji. W trakcie wizyty Wicemarszałek Ewa Draus dyskutowała z Żupanem Żupanii Zadarskiej o wielu projektach i planach regionalnych, które mają wpłynąć na rozwój obu regionów. Już w 2011 Podkarpackie i Żupania Zadarska podpisały umowę o współpracy międzyregionalnej, na mocy której rozwijana jest współpraca m.in. w dziedzinach gospodarki, kultury i sztuki, edukacji, turystyki i ochrony środowiska.

 

Podczas wizyty odbyły się również spotkania z przedstawicielami innych instytucji i organizacji, na których omawiano potencjał współpracy gospodarczej i turystycznej między województwem podkarpackim a Żupanią Zadarską. Ważnym tematem rozmów był rozwój bezpośrednich połączeń lotniczych z Jasionki do Zadaru. Wizyta w Chorwacji była także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, omówiononajlepsze praktyki w zakresie rozwijania infrastruktury, turystyki i innych sektorów gospodarki na obszarach wiejskich.

 

Wizyta była ważnym krokiem w kierunku dalszego zacieśnienia współpracy między Polską a Chorwacją. Wicemarszałek Ewa Draus wyraziła przekonanie, że wizyta przyniesie korzyści dla regionów i przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy między Polską a Chorwacją.

 

Galeria zdjęć: