Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna za stołem. Mówi do mikrofonu

 


Podczas czerwcowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów wybrane zostały nowe władze.  Przewodniczącym EKR-u został Vasco Cordeiro. Dotychczasowy przewodniczący -Apostolos Tzitzikostas, został pierwszym wiceprzewodniczącym. Komitet Regionów to organ doradczy Unii Europejskiej, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów ze wszystkich państw UE.W czerwcowej sesji uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

 

Dotychczasowy przewodniczący - Apostolos Tzitzikostaspodczas swojego pożegnalnego wystąpienia powiedział, żoblicze Europy musi się zmienić, by była silniejsza, otwarta, bardziej przejrzysta i skuteczniejsza. Mówił także o wyzwaniach, z jakimi się mierzył na stanowisku przewodniczącego:

 

Kończę swój urząd, kiedy mamy bezprecedensową od czasów II wojny światowej sytuację wojny w Ukrainie. Ukraina walczy nie tylko o swoje granice, ale także o nasze wartości europejskie. Ten tragiczny kryzys jest wielkim testem naszej solidarności – powiedział Apostolos Tzitzikostas.


Z kolei n
owyprzewodniczący Komitetu Regionów - Vasco Cordeiropodczas wystąpienia mówił, że EKR musi być izbą, gdzie będzie się spełniał potencjał lokalny UE. Mówił także o wyzwaniach dla Europy:

 

Dzisiaj czasy są bardzo wymagające, w takich czasach wszystkie instytucje przechodzą test. Ale są to też czasy interesujące. Nasze instytucje muszą dać odpowiedź, jak widzimy się w kontekście wyzwań klimatycznych oraz wojny toczącej się w Ukrainie – powiedział Vasco Cordeiro.


Nowy szef EKR 
jest członkiem portugalskiej Partii Socjalistycznej. Dotąd sprawował w Komitecie Regionów funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego. Vasco Cordeiro jest radnym regionu autonomicznego Azorów – wysp należących do Portugalii. W latach 2012-2020 sprawował dwukrotnie funkcję przewodniczącego tego regionu. 

 

 

Podczas 150. sesji przedstawiono rezolucję w sprawie propozycji Europejskiego Komitetu Regionów w związku z programem prac Komisji Europejskiej na 2023 rok. Zaprezentowane zostały również opinie, między innymi dotycząca strategii UE wobec Arktyki. Kolejna opinia dotyczyła poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz strategii UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Jak mówił sprawozdawca opinii – János Ádám, to pierwszy taki dokument, a kwestia antysemityzmu wpływa na całe społeczeństwo europejskie. Głos w tej debacie zabrała Katharina von Schnurbein – koordynatorka Komisji Europejskiej ds. zwalczania antysemityzmu

 

Antysemityzm zatruwa społeczeństwo, to jest walka o europejskie wartości, o demokrację. Ta strategia to otwarcie nowego rozdziału, zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń – powiedziała Schnurbein.


Do tematu odniósł się marszałek Władysław Ortyl, który przypomniał tragiczną histori
ę rodziny Ulmów z Markowej na Podkarpaciu.

 

Mimo śmiertelnego zagrożenia okupantów, Polacy uratowali podczas II wojny światowej tysiące Żydów – zarówno indywidualnie w odruchu serca, jak również działając systemowo w ramach struktur państwowych Polski Podziemnej i emigracyjnych władz Rzeczypospolitej. Swoją odwagą i poświęceniem dając świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia i ogólnoludzkiej solidarności – mówił marszałek Ortyl, dodając: - Dobrze, że opinia Komitetu Regionów wspomina o ważnej roli miejsc pamięci, takich jak Muzeum Rodziny Ulmów i o heroicznej postawie Europejczyków, którzy za swoją godną postawę ponieśli najwyższą cenę. 

 


Europejski Komitet Regionów
 jest organem doradczym Unii Europejskiej. Został powołany do życia w 1994 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów ze wszystkich 27państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki komitetowi samorządowcy z miast i regionów UE mogą w sposób formalny wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez instytucje unijne. Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii komitetu w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wydaje również opinie z własnej inicjatywy. 

 

Nowe władze zostały wybrane również w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której dotychczasowym przewodniczącym był marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Tę funkcję przejął Marco Marsilio - przewodniczący regionu Abruzja we Włoszech. Stał się on tym samym Członkiem Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas spotkania grupypolitycznej marszałek Ortyl podsumował swoje ponad dwuipółletnie przewodniczenie grupie, zrealizowane inicjatywy i podjęte działania. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów to jedno z kilku gremiów politycznych działających w ramach Europejskiego Komitetu Regionów.

Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP