W 2019 roku wykonany został „Audyt turystyczny województwa podkarpackiego”. Analiza danych zastanych oraz wyniki badań i konsultacji z regionalnymi i lokalnymi interesariuszami w dziedzinie turystyki pozwoliły ocenić zasoby i potencjał turystyczny województwa podkarpackiego. Objęła ona: walory i atrakcje, infrastrukturę turystyczną (techniczną i społeczną) i okołoturystyczną, współpracę w dziedzinie turystyki, dostępność komunikacyjną i czynniki społeczno-gospodarcze w kontekście rozwoju turystyki, produkt turystyczny, wykorzystanie europejskich środków pomocowych, a także działalność informacyjną i promocyjną.

Dokument Audytu turystycznego województwa podkarpackiego (PDF 5,53 MB)

Audyt, był podstawą do opracowania dokumentu „Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020 -2025”. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju turystyki w regionie do 2025 roku. Obecnie obowiązująca Strategia została ustanowiona Uchwałą Nr 167/3530/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2020 roku.

Dokument Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025 (PDF 8,92 MB)

W 2020 roku opracowany został „Audyt potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego”. Celem opracowania dokumentu była diagnoza i analiza potencjału rynkowego produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego, który stanowić będzie podstawę do opracowania kolejnego dokumentu: Strategii Rozwoju Produktów Turystyki Rowerowej województwa podkarpackiego wraz z Regionalną Polityką Rowerową, którego przygotowanie zaplanowano w 2021 roku.

Dokument Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego (PDF 2,50 MB)

W 2020 roku Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wykonała Audyt turystyczny rzeki San pn. „San. Odgłosy natury. Audyt turystyczny”. Celem zrealizowanych prac była inwentaryzacja istniejącej infrastruktury oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju.

Dokument Audytu turystycznego rzeki San (PDF 2,10 MB)

W 2020 roku Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała „Badania ruchu turystycznego województwa podkarpackiego”. Celem badań było poznanie wielkości, dynamiki i struktury ruchu turystycznego w regionie.

Dokument Raport z badań ruchu turystycznego województwa podkarpackiego 2020 (PDF 808 KB)

 

przewodnik rowerowy.jpgx160Przewodnik zawiera propozycję 50 tras rowerowych po województwie podkarpackim. Ze względu na lokalizację podzielono je na sześć regionów: Bieszczady, Beskid Niski, Dolina Dolnego Sanu, Rzeszów i okolice, Roztocze i Ziemia Lubaczowska oraz Zachodnie Podkarpackie.

grafika informująca o szczegółach konkursu, które zostały opisane również w tekście artykułu

Piesze górskie wędrówki to Twój żywioł, uwielbiasz pstrykać klimatyczne foty i wrzucać je na INSTAGRAMA? Weź udział w KONKURSIE NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA i wygraj 1000 zł!

Podkategorie