Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała swoje nowe władze na kadencję 2015-19. Podczas Walnego Zebrania członków PROT nowym prezesem zarządu została wybrana Alicja Wosik, główny specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, wcześniej wicewojewoda podkarpacki, wiceburmistrz Zagórza i wieloletni dziennikarz TVP.

W dniach od 9-10 kwietnia 2015 r. oddział turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej zorganizował spotkanie z branżą turystyczną. Na spotkaniu byli obecni Maria Michur-Ziemba (z-ca dyrektora departamentu), Agata Sarna (kierownik oddziału turystyki) oraz Janusz Górnicki (oddział turystyki)  oraz Miron Mikita (prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Świdniku), Bogusław Pleskacz (radny miasta i gminy Ustrzyki Dolne), Jacek Łeszega (radny powiatu bieszczadzkiego), Stanisław Orłowski (prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”), Krzysztof Staszewski (prezes stowarzyszenia „Pro Carpathi”), Sebastian Szałaj (portal „Dziki Beskid”), Izabela Dziubek i Anna Brzechowska-Rębisz (PROT) oraz przedstawiciele Karpackiego Klastra Turystycznego: Agnieszka Wieleba-Maślany, Janusz Demkowicz.

W dniu17 marca br., o godz. 10.00w Sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące założeń konkursu finansowanego w ramach PO Polska Wschodnia Działanie 1.3.2 wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych – „Tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych”.

Podkategorie