jaroslaw1 Copy23 kwietnia odbył się Jarosławski Piknik Rowerowy podczas, którego promowany był Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

logo greenveloUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza II konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017roku.

01 IMG 6399 Janusz Górnicki CopyW związku z realizacją mikroprojektów pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” oraz "W sercu Karpat - granica, która łączy", w dniu 12 kwietnia 2017 r., w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało warsztaty dotyczące Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

logo greenvelo CopyUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 r.

Podkategorie