170523 AAA 160 miniaturka startowaW dniach od 19 do 21 maja 2017 w Orelcu odbyła się konferencja, której celem było opisanie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów-prezentacji pani prof. Evy Michaeli (Preszowski Uniwersytet w Preszowie) oraz pana prof. Jarosława Balona (Uniwersytet Jagielloński).

Z prezentacją wystąpił także Miron Mikita reprezentujący słowackiego partnera projektu (tj. Agencję Rozwoju Regionalnego w Świdniku). W częściach konferencji poświęconych wystąpieniom swoje prezentacje zaprezentowali także dr Wojciech Krukar oraz Robert Bańkosz. Tematy wykładów dotyczyły stanu badań nad granicą między KZ a KW w nauce słowackiej (prof. Eva Miachaeli), metod delimitacji regionów (prof. Jarosław Balon), historycznego przegląd teorii na temat przebiegu granicy między KZ a KW (dr Wojeciech Krukar) oraz kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa obszaru, na którym Karpaty Zachodnie spotykają się z Karpatami Wschodnimi (Miron Mikita, Robert Bańkosz).

Ku zadowoleniu organizatorów problem sródkarpackiej granicy spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i podczas trzydniowych spotkań nie brakowało żywiołowych i interesujących dyskusji.

Efekty konferencji, a przede wszystkim opis przebiegu granicy między KZ a KW zostaną rozpropagowane między innymi przez wydanie polsko-słowackiej mapy, której publikacja stanowi jedno z kolejnych działań projektu.

520x100 interreg Pl Sk Podkarpackie