170622 unesco konfZgodnie z mikroprojektem INT/EK/KAR/1/I/A/0002 pt. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w dniu 29 maja 2017, w Dworze Kombornia odbyła się konferencja dedykowana promocji nowego produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, która była skierowana do przedstawicieli partnerów, organizacji turystycznych i lokalnych liderów.

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane z pomysłem dotyczącym realizacji ww. projektu, kwestiami ochrony zabytków oraz marketingu turystycznego. Z prezentacją wystąpili: Anna Fortuna-Marek – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, pt. Drewniane świątynie z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Podkarpackiem. Wybrane problemy ochrony i zarządzania; dr Małgorzata Skulimowska – Uniwersytet Rzeszowski, pt. Promocja i informacja turystyczna oraz ich rola w promowaniu Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim; Marián Varhoľák pt. Obiekty UNESCO Kraju preszowskiego – ich aktualny stan a perspektywy rozwoju. Ponadto, w ramach przykładu dobrych praktyk w tworzeniu produktu turystycznego wystąpił Miroslav Mackanič – starosta Hervartova, pt. Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu w Hervartove.

Monika Maślanka-Preneta

logo unesco

Mikroprojekt INT/EK/KAR/1/I/A/0002 pt. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”.