180608 redyk 160Zgodnie z projektem PLSK.01.01.00-18-0068/16 pt. „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach spotkań na Wołoskim Szlaku, w dniach 18-20 maja 2018 w Ustrzykach Górnych w Zajeździe Pod Caryńską odbyła się trzydniowa impreza pn. „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”, która była skierowana do mieszkańców pogranicza PL-SK, partnerów projektu, lokalnych liderów i turystów przebywających w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.

W ramach imprezy w pierwszym dniu odbyła się konferencja, której tematyka dotyczyła zagadnień związanych z odtworzeniem tradycji pasterskich i serowarskich. Z prezentacją wystąpili: Małgorzata Wilczyńska-Mazur - Zastosowanie roślin karpackich w produkcji rolniczej, Wojciech Wesołkin - Bieszczady i Beskid Niski. Wątki pasterskie w literaturze i źródłach archiwalnych, Jan Karpiel-Bułecka - Architektura krajobrazu Karpat oraz Maria Gajewska – Kultura wołoska produktem turystycznym regionu. Uczestnicy konferencji i turyści poznali kulturę wołoską oraz uczestniczyli w wydarzeniach takich jak m.in.: redyk pasterski, mieszanie owiec, spotkania pasterskie, prezentacja i degustacja wyrobów pasterskich, występy amatorskich zespołów folkowych wraz z warsztatami z tworzenia kapeli karpackiej. Ponadto zapalono watrę, pieczono jagniątko, zorganizowano warsztaty zielarskie i tkackie oraz gry i zabawy pasterskie (konkurs na wyklejenie najładniejszej owieczki, geocaching, strzelanie z łuku).

W tym samym czasie odbyły się warsztaty fotograficzne pod hasłem „Kto fotografuje owce, ten dutków ma kopce”, których tematem była kultura wołoska. Nabór uczestników został przeprowadzony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej beneficjenta projektu.