180306 warsztatyW ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16 pt. „Szlak Kultury Wołoskiej” w dniach 23-25.02.2018, na terenie gospodarstwa turystycznego „Dolistowie” Edyty Wyban-Masłowskiej (Dwernik 11a, 38-713 Lutowiska), odbyły się warsztaty z rękodzieła artystycznego z wykorzystaniem ornamentyki karpackiej.

Warsztaty rozpoczęto od omówienia głównych celów i zadań projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” przez przedstawiciela Województwa Podkarpackiego – Agatę Sarnę Koordynatora projektu.

Zgodnie z programem pierwsze warsztaty dotyczyły robienia tradycyjnej biżuterii karpackiej, które prowadziła Pani Ewelina Matusiak (m.in. wykonano mały naszyjnik). Drugą część zajęć z rzeźbienia prowadził Pan Waldemar Witkowski. Zrobiono dusiołki na żemykach wykonane w drzewie lipa, kosturę bieszczadzką z jałowca zwaną „lagą” oraz maskę wykonaną w korze z topoli.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 17 osób z obszaru wsparcia programem. Nabór uczestników został przeprowadzony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej beneficjenta projektu.

 

Monika Maślanka-Preneta
Koordynator projektu
„Szlak Kultury Wołoskiej”