180103 przeglad CopyW ramach Szlaku Kultury Wołoskiej Partner  Wiodący w projekcie - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”  wydaje czasopismo "Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny". Osobom zainteresowanym tematyką pasterską w załączniku udostępniamy nr 1 czasopisma.

W pierwszym, polsko-słowackim Karpackim Przeglądzie Społeczno-Kulturalnym m.in. o bogactwie przyrody Karpat, wywiad z Józefem Michałkiem - wojewodą wołoskim oraz o serowarstwie we Wschodnich Karpatach.

180103 przeglad