logo maryjnyW ramach realizacji projektu pt. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” planowana jest w dniach 23-25 kwietnia 2018 organizacja warsztatów szkoleniowych dla mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego związanych z szeroko rozumiana branżą turystyczną. Program warsztatów obejmować będzie zagadnienia teoretyczne związane z marketingiem i promocja produktu turystycznego oraz zajęcia praktyczne z opracowania pakietów turystycznych w oparciu o wiedze przekazana podczas wykładu.

Kolejny etap projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” został osiągnięty. Oddajemy w Państwa ręce wkład do Studium Wykonalności projektu, informujące o zasobach turystycznych możliwych do wykorzystania w turystyce pielgrzymkowej na obszarze pogranicza polsko - słowackiego. Autorem dokumentu jest dr Paweł Rut z Zakładu Gospodarki Turystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

171211 warsztatyW dniach 27-29 listopada 2017 roku w Komborni, w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”, odbyły się warsztaty dla branży turystycznej. W warsztatach uczestniczyło 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizatorów turystyki, pracowników informacji turystycznej i właścicieli gospodarstw agroturystycznych.