Kolejny etap projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” został osiągnięty. Oddajemy w Państwa ręce wkład do Studium Wykonalności projektu, informujące o zasobach turystycznych możliwych do wykorzystania w turystyce pielgrzymkowej na obszarze pogranicza polsko - słowackiego. Autorem dokumentu jest dr Paweł Rut z Zakładu Gospodarki Turystycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W dokumencie zproponowano przebieg szlaku wraz z wyborem obiektów szlaku wraz z uzasadnieniem.