170704 konferencja krasiczynSprawozdanie z konferencji „Miejsca kultu maryjnego na pograniczu polsko-słowackim”, Krasiczyn, 21-22.06.2017

Dzień 1 (21.06.2017)

09. 00-10.00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników.
10.00-10.30 - Kawa powitalna
10.30-10.45 – otwarcie konferencji. Przedstawienie założeń projektu.
Uczestników konferencji powitała p. Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz p. Maria Michur-Ziemba, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Założenia projektu przedstawiła p. Agata Sarna, Koordynator Projektu, która prowadziła następnie merytoryczną cześć konferencji.

10.45 -11.30 „Atrakcyjność turystyczna pogranicza polsko-słowackiego.
Wady i zalety”, Bogdan Augustyn
11.30 – 12.15 - „Turystyka pielgrzymkowa w kraju i na świecie”, Łukasz Mróz,
12.15 – 12.45 – Przerwa kawowa
12.45 – 13.30 - „Znaczenie kultu Maryjnego w symbolice kościoła”, Mariusz Kaznowski
13.30-14.15 -„Turystyka pielgrzymkowa jako produkt turystyczny. Jak zbudować konkurencyjny produkt turystyczny?”, Krzysztof Szpara
14.15 – 16.00 – Obiad
16.00 – 16.45 „Miejsca kultu Maryjnego w województwie podkarpackim”, Agata Chmura
16.45 – 17.30 „Narzędzia promocji i sprzedaż produktu turystycznego”, Dariusz Tworzydło
19.00 - Kolacja
Dzień 2 (22.06.2017)

9.00 Zwiedzanie Zamku w Krasiczynie
10.00 – 10.30 Kawa powitalna
10.30-11.15 - „Miejsca kultu Maryjnego w Kraju Preszowskim”, Mgr. Anton Fogaš
11.15-12.00 - „Aktywnie na Szlaku Maryjnym”, Paweł Rut
12.00-12.45 - Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.00-14.00 –Obiad

W konferencji wzięło udział ok. 110 osób.

Opracował: Marek Rainer

800x167 interreg Pl Sk Podkarpackie