DSC02374Aby wiedza pozyskana podczas warsztatów ceramicznych była miarodajna, to ze względu na niezbędne procesy technologiczne jej praktyczne przekazywanie wymaga rozłożenia w czasie. Zajęcia zostały podzielone na dwie sesje – październikową i listopadową. Pierwsza część zajęć odbyła się w okresie od 18 do 20.10.2019 r.

 

 

 

Wiedzę i umiejętności w zakresie twórczości ceramicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji karpackiej, uczestnicy mogli uzyskać na terenie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej niedaleko Rymanowa. Głównymi instruktorami byli: Katarzyna Ziomek (dzień pierwszy i trzeci) oraz Zbigniew Przytulski (dzień drugi).

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawowymi technikami ceramicznymi, omówiono rodzaje narzędzi i materiałów, a także sposobów ich pozyskiwania. Duży nacisk położono na przegląd dorobku mieszkańców Karpat w poruszanym temacie. Odbyła się dyskusja oraz prezentacja ceramiki huculskiej, pokuckiej, skupiono się na oryginalnym wzornictwie i technikach wykonania. Pomocne okazały się tutaj przykłady twórczości oraz pokazy slajdów.

Dużo czasu poświęcono też symbolice karpackiej stanowiącej inspirację w ceramice współczesnej oraz przeglądowi prac inspirowanych ceramiką pokucką. Po przygotowaniu merytorycznym w sposób płynny uczestnicy przeszli do wykonania własnych projektów, a następnie kafli inspirowanych wzornictwem huculskim. Oprócz stałej obecności i opieki Katarzyny Ziomek, uczestnicy do  wykorzystania  otrzymali materiały w postaci zdjęć i ksero kopii z symbolami karpackimi wraz z opisem ich znaczeń, a także gotowe kafle huculskie.

Ciekawym elementem warsztatów, podczas którego wspólnie można było dzielić się doświadczeniami, było wykonanie wspólnego projektu dużej rozety karpackiej. Ten znany symbol solarny patronujący projektowi, po ostatecznym wykonaniu przez uczestników, zostanie zamontowany na ścianie wiaty znajdującej się na terenie Uniwersytetu.

Oprócz kafli i wspólnej rozety, uczestnicy wzięli udział w wytwarzaniu prostych  form przy wykorzystaniu techniki wyciskania z kuli, które następnie własnoręcznie ozdabiali.

Drugiego dnia uczestnicy dowiedzieli się o zmechanizowanych metodach produkcji ceramicznej. Zbigniew Przytulski wygłosił wykład  pt.  Koło garncarskie – rodzaje kół, pozyskiwanie materiałów, przygotowanie gliny, rys historyczny który zakończył się pokazem.

Tego dnia każdy z uczestników projektu pod okiem instruktora wykonał naczynia toczone na kole (kilka rodzajów). Po odpowiednim czasie, pozwalającym materiałowi nieco stężeć, wykonane na kole naczynia zostały omówione, a następnie ozdobione.

Trzeci dzień przeznaczono na zapoznawanie się z kolejnymi technikami ceramicznymi: lepieniem z płatków, lepieniem z wałeczków, wylepianiem w formach gipsowych. Omówiono i zastosowano niektóre sposoby zdobienia ceramiki – rycie, malowanie angobami, szablon, wymywanie, stemplowanie.

Pod koniec tego dnia, wykańczano wykonane wcześniej prace, podsumowano efekty warsztatów, przeprowadzono konsultacje oraz zorganizowano mini wystawę i prezentację wytworów pracy uczestników warsztatów.

Tekst i zdjęcia

Kasper Bosek