190701 lwo 16013 czerwca br. we Lwowie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli partnerów zaangażowanych w realizację projektu „Świat karpackich rozet...” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014 – 2020.


Podczas spotkania omówiono m.in. postępy w projekcie, podsumowano raport opisowy przygotowany po 6 miesiącach realizacji wspólnej inicjatywy. Poruszono także problematykę monitorowania postępów finansowych oraz kwestię raportowania o działaniach informacyjnych i promocji projektu.

Dyskusji poddano także terminy przeprowadzenia audytu, a także kwestię zaangażowania środowisk lokalnych w działania zaplanowane w projekcie. Omówiono zadania, takie jak: warsztaty, wizyty studyjne, festiwale pod kątem przygotowania wstępnego kalendarza wydarzeń.