200916 rowerowe

W związku z coraz większym zainteresowaniem turystyką aktywną, w tym turystyką rowerową, zarówno ze strony przedsiębiorców turystycznych, jak i konsumentów Polska Organizacja Turystyczna zaangażowała się w realizację badań pogłębiających wiedzę o tym obszarze.

Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, przygotowano opracowanie uzupełniające analizę z roku poprzedniego, prezentujące stan tras i szlaków rowerowych aktualny na połowę 2020 roku. Opracowanie zawiera również zaktualizowany top szlaków oraz proponuje szlaki najlepsze pod kątem potrzeb turystów zagranicznych.

ANALIZA PODAŻY TURYSTYKI ROWEROWEJ - aktualizacja stanu na 2020 rok