Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Turystyka

Nabór do Projektu „Polskie Marki Turystyczne” został przedłużony do 31 marca 2019 r.

190308 polskie markiProjekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Organiacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna.

Projekt został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego realizacja przyczyni się do budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej, opartej o bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze oraz budowy powiązań międzynarodowych dla polskiej turystyki.

Celem projektu jest również poprawa jakości zarządzania rozwojem turystyki, podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić zarządzanie i promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz on-line poprzez stronę internetową www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl.