Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Turystyka

Nowy projekt dla regionów turystycznych

|
Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

190104 markiIdeą projektu „Polskie Marki Turystyczne” jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

Destynacje turystyczne konkurują ze sobą już nie tylko na poziomie krajowym, ale również globalnie, co wymaga nieustannego doskonalenia jakości i dostosowania poziomu usług do potrzeb konsumentów.

Głównym przedmiotem obecnych działań marketingowych w polskiej turystyce są poszczególne obiekty-atrakcje turystyczne (jak np. najlepsze produkty turystyczne certyfikowane przez Polską Organizację Turystyczną) lub całe województwa, w oparciu o działalność regionalnych organizacji turystycznych. Wydaje się jednak, że żaden z tych poziomów nie wpisuje się w pełni w potrzeby potencjalnego turysty planującego swoją podróż, dla którego pojedynczy obiekt to za mało, by ruszyć w drogę, zaś województwo jest często zbyt duże i zbyt zróżnicowane, by zachęcić do podróży.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma na celu wypełnienie tej luki poprzez wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycznych, których marka ma oddziaływać na wyobraźnię turysty, a wysoka jakość świadczonych usług i spójny marketing zachęcać do podróży. Niezbędne jest, aby obietnica odwiedzenia atrakcyjnego miejsca była wiarygodna i poparta wysokim poziomem jakości, zaś turysta mógł sprawnie zorganizować swoją podróż korzystając z atrakcji i usług zgrupowanych w ramach obszaru wizerunkowego danej marki.
W ramach projektu będą tworzone warunki dla kooperacji organizacji turystycznych, samorządów i podmiotów branży turystycznej, co powinno zaowocować profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym.

Forma zarządzania marką turystyczną, jak i wypełnienie jej treścią, mają być oddolną inicjatywą zgłaszających się potencjalnych uczestników. Należy zaznaczyć, że do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą aplikować do MSiT zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki i inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki. Zachęcamy do zgłaszania się również takich wnioskodawców, którzy nie spełniają wszystkich kryteriów zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu – zostaną oni objęci wsparciem, które, mamy nadzieję, pomoże im w spełnieniu tych kryteriów w przyszłości.

Uczestnicy-zarządcy marek turystycznych, którzy pomyślnie przejdą kwalifikacje zostaną podzieleni na dwie kategorie: „Polska Marka Turystyki” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz „Polska Marka Turystyki – kandydat” (uczestnik, który potrzebuje wsparcia doradczo-eksperckiego w spełnieniu ww. wytycznych). Wszyscy zakwalifikowani do projektu uczestnicy, w szczególności kandydaci do tytułu „Polskiej Marki Turystyki”, otrzymają dostęp do zapewnionego przez MSiT wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

Ci, którzy otrzymają tytuł „Polskiej Marki Turystyki”, będą mogli korzystać ze wsparcia POT w prowadzeniu działań promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i zagranicą oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji wysokiej jakości materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców i potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy. Liczymy na to, że znak „Polska Marka Turystyki” stanie się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści będą brać go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży.

Tworzenie tzw. regionów turystycznych czy kompleksowych szlaków turystycznych z silną marką, będącą swego rodzaju parasolem marketingowym dla usługodawców z danego obszaru, jest z powodzeniem stosowane w wielu atrakcyjnych turystycznie krajach (m.in. Austria, Niemcy, Szwajcaria). Polska chce czerpać z dobrych praktyk w tym obszarze, stosowanych w krajach europejskich. Mamy nadzieję, że bardziej kompleksowe zarządzanie destynacjami turystycznymi będzie sprzyjać prowadzeniu skuteczniejszego przekazu marketingowego i przyniesie efekty w postaci większej atrakcyjności takich regionów turystycznych w oczach turystów oraz zachęci ich do wydłużenia czasu pobytu w jednym miejscu.

WIĘCEJ INFORMACJI