181205 rozetaW dniach 22-25 listopada 2018 roku miała miejsce I wyprawa badawcza o charakterze etnograficzno-kulturowym na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego.

Celem przedsięwzięcia było poznanie miejsc zlokalizowanych na objętym projektem obszarze związanych z kulturą karpacką, jak np. rzemiosłem, architekturą oraz pozostałą twórczością wpisującą się tematycznie w problematykę wspólnego dziedzictwa. Wizyta służyła zebraniu materiałów dokumentujących spuściznę wspomnianej części regionu m.in. w postaci materiałów filmowego, fotograficznego, dźwiękowego, czy też tekstowego. Dorobek ten, po opracowaniu, zostanie wykorzystany w programowej działalności Polsko – Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i na stronie www.

pbu logo