Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Turystyka

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Piotr Bartnik

180323 parkiNagrodzono laureatów IV wojewódzkiego etapu XVII edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Dziewięć ekip - reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych, położonych na terenie województwa podkarpackiego otrzymało dyplomy oraz narody, które wręczyła wicemarszałek Maria Kurowska oraz Jerzy Wolski dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Zwycięską drużyną okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej pod opieką Beaty Owoc. Młodzież ta będzie reprezentować województwo podkarpackie na etapie ogólnopolskim Konkursu, który będzie organizowany w czerwcu przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Jego celem jest między innymi zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony przyrody, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Udział w konkursie obok poszerzenia wiedzy uczestników winien kształtować proekologiczne postawy młodego pokolenia. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych z gmin wchodzących w skład parków krajobrazowych i ich otulin.

Nagrody były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Konkursowe zmagania uświetnił swoim występem zespół hejnalistów „Tropem Wilka” z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku z Panią Dyrektor Jadwigą Szylak.

Departament Ochrony Środowiska UMWP