160810 truskawiecW Truskawcu (obw. lwowski) odbyło się dziś polsko-ukraińskie dot. rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim. Udział w nim wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw i władz regionalnych Polski i Ukrainy, wśród nich marszałek Władysław Ortyl, poseł Bogdan Rzońca i wiceminister sportu Dawid Lasek.

Debata koncentrowała się wokół tematów związanych ze współpracą międzyparlamentarną i międzyregionalną w dziedzinie rozwoju turystyki w regionie karpackim oraz perspektywami rozwoju turystyki w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego w kontekście Konwencji Karpackiej.
Przy okazji tego wydarzenia marszałek Władysław Ortyl spotkał się także z władzami Obwodu Lwowskiego i Zakarpackiego, z którymi omówił przyszłe kierunki współpracy międzyregionalnej.


Biuro prasowe UWMP