Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Turystyka

PROT wybrał nowe władze. Prezesem Alicja Wosik

Sebastian Kieszkowski

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała swoje nowe władze na kadencję 2015-19. Podczas Walnego Zebrania członków PROT nowym prezesem zarządu została wybrana Alicja Wosik, główny specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, wcześniej wicewojewoda podkarpacki, wiceburmistrz Zagórza i wieloletni dziennikarz TVP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, wyższych uczelni, stowarzyszeń i przedsiębiorcy zrzeszeni w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  Zebrani mogli też wysłuchać informacji nt. możliwości aplikowania o środki na zadania proturystyczne w nowej finansowej perspektywie UE.

Nowym prezesem zarządu została wybrana Alicja Wosik. Z wykształcenia jest dziennikarzem i językoznawcą, od 30 lat związana z turystyką, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zdobyła i wykonywała uprawnienia m.in. z zakresu pilotażu wycieczek zagranicznych i górskiej turystyki jeździeckiej, jest autorką setek materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych głównie o tematyce turystycznej i krajoznawczej, odznaczona przez wojewodę krośnieńskiego odznaką „Zasłużony Bieszczadom”. 

PROT jest zrzeszeniem samorządów, organizacji, instytucji i firm zajmujących się turystyką i w ich imieniu koordynuje tę branżę na terenie województwa, prowadzi promocję w kraju i zagranicą, tworzy nowe i rozwija istniejące atrakcje i produkty turystyczne. Nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi sprawuje minister sportu i turystyki. W Walnym Zebraniu wziął udział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl (pierwszym w historii marszałek, który osobiście uczestniczył w obradach tego gremium), który mówił m.in. o działaniach samorządu województwa na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz przyszłych możliwościach w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2014-20. Nakreślił również pola współpracy między samorządem województwa a PROT.

Nowa pani prezes mówiąc o planach na rozpoczynającą się kadencję podkreśliła m.in.  konieczność unowocześnienia działań promocyjnych:  „Do tej pory PROT koncentrował się głównie na działalności wydawniczej, druku albumów, map i przewodników. Znacznie skuteczniejsze jest prowadzenie nowoczesnej kampanii promocyjnej regionu w telewizji, internecie, mediach społecznościowych, tworzenie aplikacji mobilnych, których oczekuje współczesny turysta.” Zwracała również uwagę na potrzebę rozwoju i unowocześniania infrastruktury turystycznej, podnoszenia jakości usług, tworzenia pakietów skierowanych do określonych grup turystów, w ślad za rosnącym zainteresowaniem nowymi gałęziami turystyki, w tym zwłaszcza turystyki aktywnej (żeglarstwo, paralotniarstwo, kajakarstwo, nordic-walking, turystyka rowerowa i in.), uzdrowiskowej, kongresowo-biznesowej, hobbystycznej, historycznej, religijnej, przyrodniczej czy kulinarnej. Podkreślała niewykorzystany dotąd potencjał turystyczny 10-milionowej zagranicznej Polonii, z której znacząca część czuje się sentymentalnie związana z Podkarpaciem.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP