Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wybrała swoje nowe władze na kadencję 2015-19. Podczas Walnego Zebrania członków PROT nowym prezesem zarządu została wybrana Alicja Wosik, główny specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, wcześniej wicewojewoda podkarpacki, wiceburmistrz Zagórza i wieloletni dziennikarz TVP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, wyższych uczelni, stowarzyszeń i przedsiębiorcy zrzeszeni w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  Zebrani mogli też wysłuchać informacji nt. możliwości aplikowania o środki na zadania proturystyczne w nowej finansowej perspektywie UE.

Nowym prezesem zarządu została wybrana Alicja Wosik. Z wykształcenia jest dziennikarzem i językoznawcą, od 30 lat związana z turystyką, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zdobyła i wykonywała uprawnienia m.in. z zakresu pilotażu wycieczek zagranicznych i górskiej turystyki jeździeckiej, jest autorką setek materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych głównie o tematyce turystycznej i krajoznawczej, odznaczona przez wojewodę krośnieńskiego odznaką „Zasłużony Bieszczadom”. 

PROT jest zrzeszeniem samorządów, organizacji, instytucji i firm zajmujących się turystyką i w ich imieniu koordynuje tę branżę na terenie województwa, prowadzi promocję w kraju i zagranicą, tworzy nowe i rozwija istniejące atrakcje i produkty turystyczne. Nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi sprawuje minister sportu i turystyki. W Walnym Zebraniu wziął udział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl (pierwszym w historii marszałek, który osobiście uczestniczył w obradach tego gremium), który mówił m.in. o działaniach samorządu województwa na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz przyszłych możliwościach w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2014-20. Nakreślił również pola współpracy między samorządem województwa a PROT.

Nowa pani prezes mówiąc o planach na rozpoczynającą się kadencję podkreśliła m.in.  konieczność unowocześnienia działań promocyjnych:  „Do tej pory PROT koncentrował się głównie na działalności wydawniczej, druku albumów, map i przewodników. Znacznie skuteczniejsze jest prowadzenie nowoczesnej kampanii promocyjnej regionu w telewizji, internecie, mediach społecznościowych, tworzenie aplikacji mobilnych, których oczekuje współczesny turysta.” Zwracała również uwagę na potrzebę rozwoju i unowocześniania infrastruktury turystycznej, podnoszenia jakości usług, tworzenia pakietów skierowanych do określonych grup turystów, w ślad za rosnącym zainteresowaniem nowymi gałęziami turystyki, w tym zwłaszcza turystyki aktywnej (żeglarstwo, paralotniarstwo, kajakarstwo, nordic-walking, turystyka rowerowa i in.), uzdrowiskowej, kongresowo-biznesowej, hobbystycznej, historycznej, religijnej, przyrodniczej czy kulinarnej. Podkreślała niewykorzystany dotąd potencjał turystyczny 10-milionowej zagranicznej Polonii, z której znacząca część czuje się sentymentalnie związana z Podkarpaciem.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP