140523-agroturPod takim tytułem odbyła się konferencja zorganizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dnia. Konferencję otworzył dyrektor PODR w Boguchwale Jerzy Jakubiec, witając zebranych gości.

W tematykę spotkania wprowadził uczestników Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, podkreślając rolę jaką w kształtowaniu wizerunku regionu oraz promocji turystyki ma turystyka wiejska i agroturystyka, będąca jednocześnie szansą rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Wicemarszałek Kuźniar zwrócił również uwagę na coraz większe znaczenie rozwoju agroturystyki i turystyki dla społeczności wiejskich, gdzie ta działalność ma charakter rodzinny i wielopokoleniowy. O nowoczesnym podejściu do agroturystyki mówił dr Leszek Strzembicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Według niego obszarami innowacyjności są: produkt turystyczny, marketing i organizacja.

Dyskutowano też na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki wiejskiej. W ramach swoich wystąpień prelegenci prezentowali potencjał produktu turystycznego i walory turystyczne województwa podkarpackiego. Omawiano również możliwości finansowania rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich i propozycje działań marketingowo-promocyjnych dla poprawy wizerunku agroturystyki.

Jerzy Klisowski 

Kancelaria Zarządu