Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Czterej mężczyźni podpisują dokumenty.

 

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie w sprawie uporządkowania układu komunikacyjnego dróg na terenie miasta Leżajsk i gminy Leżajsk. Jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć, które w ramach dobrych praktyk będzie kontynuowane w innych regionach Podkarpacia.

 

W imieniu zarządu podpisali je marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch. Podpisy złożyli również burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański oraz wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko.

 

Podpisujemy ważne porozumienie dotyczące zmiany przebiegu dróg wojewódzkich i uporządkowania systemu w mieście i w całej gminie Leżajsk. To porozumienie jest modelowym rozwiązaniem. Tego typu porządkowanie systemu dróg zamierzamy wprowadzić także w innych częściach naszego województwa ­– mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Porozumienie określa status dróg w mieście oraz w gminie Leżajsk. Część dróg zmieni swych zarządców. Zmiany są potrzebne, aby w racjonalny sposób finansować utrzymywanie dróg, a także późniejsze ich remonty.

 

Staramy się przy takich inicjatywach współdziałać inwestycyjnie. Porozumienie jest potwierdzeniem dobrej współpracy trzech partnerów. To jest misja realizowania inwestycji w tym obwodnic, mostów, przepraw i wszystkiego co wchodzi w skład modernizacji dróg – dodał marszałek Władysław Ortyl.

 

Dokument, który dziś podpisujemy, to bardzo ważna praktyka. Praktyka,  którą będziemy chcieli się posługiwać i zachęcać samorządy do zmiany układu komunikacyjnego na terenie swoich gmin czy miast – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Ten pomysł, który zrodził się w Leżajsku został pozytywnie przyjęty przez zarząd województwa. Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej ze stron porozumienia, ponieważ pozwoli wyprowadzić ruch samochodowy poza miasto – powiedział burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański.

 

Dziękuję w imieniu mieszkańców gminy Leżajsk, którzy będą z tych nowych, uporządkowanych odcinków dróg korzystać – wtórował wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko.

 

Na spotkaniu obecny był także radny województwa Mieczysław Tołpa, który również czynnie uczestniczył w pracach przygotowawczych do popisania porozumienia.

 

Samorząd województwa wspiera wiele inicjatyw, które mają na celu wprowadzenie zmian w kontekście dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych – mówił radny Tołpa.

 

Podpisane porozumienie wprowadza wiele zmian komunikacyjnych wśród których wymienić można m.in.:

  • DW 877: ulice Rzeszowska, Mickiewicza, Słowackiego, Sanowa, Siedlanka zostaną przekształcone na drogę gminną,
  • Województwo przejmuje w zarząd poprzez zmianę kategorii drogi gminnej na wojewódzką ulice: Przytorze, Hutniczą i Browarną, do ciągu drogowego DW 877,
  • DW 875: ul. Tomasza Michałka zostaje pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczona do kategorii drogi gminnej (od DK 77 do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza), po przebudowie przez samorząd miejski skrzyżowania ul. Tomasza Michałka z ul. Adama Mickiewicza,
  • DW 877: Gmina Leżajsk przejmie odcinek drogi wojewódzkiej od granic miasta Leżajsk do drogi krajowej Nr 77.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Porozumienie ws. zmian układu komunikacyjnego w Leżajsku

 

Autor tekstu: Natalia Mierzwa-Sowa, Wiktoria Kubiszyn
Kancelaria Zarządu

Autor zdjęć: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP