Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie maszyn budowlanych na drodze.

 


 Rozpoczęła się budowa jednego z najtrudniejszych technologicznie odcinków S19. To ponad 10-kilometrowy fragment Rzeszów Południe - Babica. W ramach inwestycji wybudowany zostanie między innymi tunel o długości ok. 2,2 km. Uroczyste wbicie „pierwszej łopaty” odbyło się w Racławówce.

W wydarzeniu udział wzięli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister tego resortu - Rafał Weber. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch. Wśród gości znaleźli się również: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, starosta rzeszowski Józef Jodłowski a także podkarpaccy parlamentarzyści i przedstawiciele lokalnych samorządów.

Podczas wydarzenia wicemarszałek Piotr Pilch dziękował w imieniu mieszkańców regionu oraz zarządu województwa za decyzje rządu w sprawie inwestycji, jaką jest budowa drogi S19 na Podkarpaciu:

Dopiero rząd PiS podjął działania w sprawie tej drogi, dlatego na ręce pana ministra, parlamentarzystów, pani wojewody składam podziękowania dla rządu PiS za decyzje w sprawie tej drogi. Dzięki temu możemy się rozwijać, może się rozwijać zwłaszcza południowa cześć naszego regionu, Bieszczady. Dzisiaj obserwujemy tam wielki napływ turystów a ta droga będzie jedną z kluczowych arterii dla tej części województwa – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Przypomnijmy, że w 2014 roku budowa S19 od Rzeszowa do granicy była przedmiotem dyskusji w ramach planowania Kontraktu Terytorialnego dla Podkarpacia. Ta inwestycja nie znalazła się w jego pierwszej wersji. W związku z czym marszałek Władysław Ortyl odmówił podpisania kontraktu. Po kolejnych negocjacjach ostatecznie S19 znalazła się w zapisach Kontraktu Terytorialnego.

Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Rozpoczynamy budowę trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, inwestycji w którą jeszcze nie tak dawno nikt nie wierzył. Budowa tej trasy jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem inżynieryjnym. To zadanie trudne, kosztowne, ale niezwykle potrzebne, zarówno dla mieszkańców, jak i firm z tego regionu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Ta droga zdecydowanie poprawi komfort jazdy, ale także warunki życia mieszkańców. Dzięki S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej DK19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny. Skróci także czas przejazdu z Rzeszowa do granicy ze Słowacją i zwiększy bezpieczeństwo na drodze, co jest niezwykle istotne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

To dla Podkarpacia niezwykle ważny dzień. Realizacja drogi S-19 następuje w takim tempie, o jakim marzyliśmy. Cieszę się, że możemy dziś wbić łopatę pod realizację południowego odcinka, tak ważnego dla mieszkańców – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica realizowany jest w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Opracowana została już dokumentacja techniczna, jest też decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz ruszyły prace budowlane. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł. Inwestycja ma być gotowa w 2026 roku.

Zakres prac

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica  zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje również budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP kat. II Lutoryż (kierunek Rzeszów) i MOP kat. I Lutoryż (kierunek Barwinek) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jedno na MOP II Lutoryż i drugie przy Centrum Zarządzania Tunelem.

Zadanie zlokalizowane jest w powiecie rzeszowskim i strzyżowskim, na terenie gmin Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Niebylec i Strzyżów.

Wyzwanie inżynieryjne - tunel o długości ponad 2 km

Odcinek S19 Rzeszów Południe - Babica to jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące w miejscu planowanej inwestycji.

Tunel o długości 2255 metrów składał się będzie z dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy.

Budowa S19 w liczbach

W ramach prowadzonych robót zaplanowano:

- usunięcie ok. 290 tys. m3 humusu,

- wybudowanie ok. 1,8 mln m3 wykopu,

- wybudowanie ponad 1 mln m3 nasypu,

- wykorzystanie na potrzeby budowy obiektów inżynierskich ok. 10,8 tys. ton stali zbrojeniowej oraz 53 tys. m3 betonu.

 

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duża liczba pojazdów przejeżdżających przez te miejscowości powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. To także element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

  • 75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe), 
  • 50,5 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),

42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz i Dukla - Barwinek, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik - Lutcza i Domaradz - Iskrzynia)

 

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Żródło zdjęć: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie