Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyźni trzymający dokumenty

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Autor zdjęć: Michał Hubala
Autor wideo: Mateusz Romankiewicz
 
Biuro Prasowe UMWP
 

Dziś świętujemy, ale tak naprawdę to kolejny moment, kiedy mówimy – zabieramy się do roboty, bo czas goni – powiedział marszałek Władysław Ortyl, podczas podpisania umowy na budowę mostu na Sanie w Jarosławiu oraz nowego odcinka drogi wojewódzkiej, wyprowadzającej ruch z mostu w stronę Lubaczowa. W 2025 roku mieszkańcy Jarosławia oraz wszyscy podróżni będą mogli korzystać zarówno z nowego mostu na Sanie, jak i nowopowstałego kilkukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 865.

 
W uroczystości podpisania umowy w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie obok marszałka Władysława Ortyla udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak  oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i poseł RP Anna Schmidt, poseł na sejm RP Teresa Pamuła, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezes Mostów Łódź Artur Raczak oraz dyrektor PZDW Piotr Miąso.
 
Budowa nowego mostu w Jarosławiu ma kosztować ponad 155 mln złotych. W 80 procentach inwestycja ta jest dofinansowana z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Sam projekt mostu kosztował ponad 1,1 mln złotych i został sfinansowany w 80 procentach z programu Mosty dla Regionów czyli Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury.
 
W 2018 roku rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował o realizacji programu Mosty dla Regionów, którego całość to kwota 2 mld 300 mln złotych. Było to ogromne  wsparcie dla samorządów na przygotowanie dokumentacji dla przepraw mostowych. Wszystkie 4 mosty na Sanie, które powstaną – czyli w Jarosławiu, Sanoku, Stalowej Woli i powiecie brzozowskim otrzymały środki na przygotowanie dokumentacji z rządowego programu – mówiła Małgorzata Jarosińska – Jedynak sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – I to co przez lata było niemożliwe i niewykonalne dziś  staje się faktem. A polski rząd finansuje w 80 procentach powstanie jarosławskiego mostu, tworząc nowe szanse rozwojowe dla mieszkańców Jarosławia oraz tej części regionu – mówiła minister Jarosińska –Jedynak dziękując wszystkim zaangażowanym w starania o powstanie przeprawy przez San.
 
Wiele osób miało swój udział w tym, aby ta inwestycja mogła dziś wchodzić w fazę budowy. Ale trzy osoby mają tu największe zasługi: premier RP Mateusz Morawiecki, ówczesny minister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz marszałek Władysław Ortyl. Już następnego dnia po ogłoszeniu programu Mosty dla Regionów przeprawa na Sanie w Jarosławiu została wpisany na listę, jako pierwsza inwestycja na niej. Ten most był i jest niezbędny i dla codziennego ruchu dla mieszkańców Jarosławia i jako szansa rozwoju dla miasta i regionu.  W ten sposób pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu – podkreślała poseł RP Anna Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
 

 
 
O szansach, jakie most stwarza dla mieszkańców Ziemi Lubaczowskiej mówiła w czasie uroczystości poseł RP Teresa Pamuła: - Ten nowy most i nowa droga łączą region znacznie mocniej z powiatem lubaczowskim i częścią jarosławskiego oraz województwem lubelskim. To jest wielka szansa na poprawę jakości życia, a także szansa w kontekście przyszłego udziału Podkarpacia w odbudowie Ukrainy – mówiła poseł Teresa Pamuła.
 
Obok budowy nowego mostu w Jarosławiu powstanie także nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach Sobiecin i Koniaczów. Z budżetu województwa sfinansowana została już  dokumentacja na to zadanie. Teraz dzięki podpisanej z wykonawcą, czyli firmą Mosty Łódź, umowie prace ruszą pełną parą. Wartość zadania to 33,7 mln złotych. Inwestorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który będzie starał się o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. W sumie nowy most i nowy fragment drogi 865 będą mierzyć nieco ponad 4 km.
 
Na te inwestycje mieszkańcy czekali od XX wieku i wreszcie stają się one faktem. Ja traktuję te inwestycje ze sporym zadowoleniem, bo jestem gorącym zwolennikiem budowy nowych mostów, obwodnic, bo są one zarówno elementem, który łączy komunikacyjnie, jak i daje nowe szanse. Oczywiście ta inwestycja to wyzwanie, ale one są potrzebne dla rozwoju. Wreszcie powiat lubaczowski, tak przez lata zaniedbywany zyskuje swoją szansę na rozwój – podkreślał tuż przez złożeniem podpisu na umowie marszałek Władysław Ortyl.
 
Swoje słowa uznania dla wszystkich, których starania doprowadziły do powstanie inwestycji wyraziła także wojewoda Ewa Leniart, zaznaczając, że działania rządu RP dają mieszkańcom Podkarpacia realną szanse na dalszy rozwój regionu.
 
Wykonawcą mostu i drogi jest przedsiębiorstwo Mosty Łódź, którego prezes Artur Raczak złożył podpis pod umową na realizację zadania. Obie inwestycje będą gotowe w 2025 roku.
 
Jak podsumował prezes – Mamy w naszej branży takie powiedzenie – przestać mówić, zacząć robić. Bierzemy się do roboty – powiedział prezes Raczak. 
 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Podpisanie umowy na budowę mostu na rzece San w Jarosławiu