Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi Przecina wstęgę

 


Liczy prawie trzy kilometry długości i skróci czas przejazdu przez Roztocze – mowa o nowej obwodnicy Narola, która właśnie została oddana do użytku kierowców. Jej budowa została dofinansowana z Funduszy Europejskich. Udział w otwarciu wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego oddanie nowej drogi do ruchu dokonali między innymi: Marszałek Władysław Ortyl, poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, burmistrz Narola Grzegorz Dominik, starosta lubaczowski Zenon Swatek, dyrektor PZDW Piotr Miąso oraz przedstawiciele wykonawcy.

 

Marszałek Władysław Ortyl mówił, że to ważna inwestycja:

 

Myślę, że wszyscy cieszymy się z faktu oddania do użytku obwodnicy Narola. W przeciągu pięciu ostatnich minut przejechało tędy siedem ciężkich tirów, co świadczy o tym, jaki ruch tędy się odbywa. To wszystko zostanie za chwilę wyprowadzone z centrum Narola i to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i dla wszystkich, którzy na co dzień borykali się z tymi kłopotami. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia, ale też musimy dbać o te warunki zamieszkania, w tym o czystość środowiska, a ta obwodnica właśnie to spowoduje, że takich zanieczyszczeń, tych spalin już więcej w Narolu nie będzie - powiedział marszałek.

 

Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP gratulowała marszałkowi udanej inwestycji:

 

Ja bardzo się cieszę, że ta inwestycja tutaj powstała. Bardzo dziękuję za nią panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi, bo to, że te obwodnice w powiecie lubaczowskim powstają, że modernizowane są drogi wojewódzkie, ale też dokonywane są inne ważne inwestycje, to właśnie zasługa marszałka i całego zarządu województwa – mówiła poseł na Sejm RP.

 

W ramach inwestycji, oprócz drogi obwodowej wybudowano dwa ronda, most na rzece Tanew, chodniki i przejścia dla pieszych oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Przebudowano też zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowano przejścia ekologiczne dla zwierząt oraz oświetlono drogę w rejonie skrzyżowań. Powstały też odwodnienia w formie rowów, kanalizacji deszczowej i przepustów oraz dodatkowa jezdnia zapewniająca dostęp komunikacyjny do poszczególnych działek.

 

Wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr wyraził radość z tego, że takie inwestycje dokonywane są w naszym regionie:

 

To kolejny ważny dzień na mapie Podkarpacia, to kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego i Narola. Jeżeli otwieramy takie inwestycje to oznacza, że nie ma Polski A i Polski B, ale, że jest zrównoważony rozwój. Cieszę się, że takie drogi i obwodnice powstają na Podkarpaciu – zakończył.

 

Obwodnica Narola nie tylko poprawi dostępność transportową województwa podkarpackiego oraz podniesie poziom skomunikowania układu transportowego regionu, ale też poprawi bezpieczeństwo ruchu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta.

 

Grzegorz Dominik, burmistrz Narola również nie krył zadowolenia z faktu uruchomienia obwodnicy:

 

Dziękuję w imieniu własnym, rady miejskiej i mieszkańców Narola, wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie i wykonanie tego projektu. To bardzo trudne zadanie i wiele lat oczekiwane ze strony mieszkańców Narola. Prace trwały prawie półtora roku, a w ich efekcie mamy obwodnicę, dwa ronda, dwa skrzyżowania i most na rzece Tanew. Obwodnica odciąży nasz rynek głównie od samochodów ciężarowych – powiedział.

 

Inwestorem w imieniu województwa podkarpackiego był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie ponad 26 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 22 mln zł.

 

Zenon Swatek, starosta Lubaczowski chwalił zalety nowej inwestycji:

 

To dobra okazja żeby podziękować wszystkim za tę piękną inwestycję. Od dziś w Narolu będzie się mieszkało bezpieczniej, łatwiej i ciszej, a ten ciężki ruch, który widzieliśmy tutaj przed chwilą zostanie z miasta wyprowadzony na zewnątrz. Dzięki tym wszystkim inwestycjom obwodnicowym w naszym powiecie nastąpiła zauważalna zmiana w jakości podróżowaniu, co bardzo cieszy mieszkańców i turystów – powiedział.

 

Obwodnica Narola jest już czwartą, po Cieszanowie, Oleszycach i Lubaczowie, obwodnicą zrealizowaną przez Samorząd Województwa w powiecie lubaczowskim w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Piotr Miąso, dyrektor PZDW zwraca uwagę, że nowa droga obwodowa wpisuje się w modernizacje sieci dróg wojewódzkich we wschodniej części regionu:

 

Obwodnica Narola uzupełnia podstawowy układ komunikacyjny tej części województwa, która nie jest obsługiwana przez żadną z dróg krajowych. W ostatnim czasie przebudowie uległy także odcinki dróg wojewódzkich pomiędzy obwodnicami Oleszyc i Lubaczowa, odcinek Lipina - Oleszyce oraz Lubaczów – Basznia Dolna.

 

Ostatni czas był czasem budowy obwodnic na Roztoczu, te cztery obwodnice są kluczowe w powiecie lubaczowskim. Teraz te obwodnice trzeba będzie ze sobą połączyć, czyli te wszystkie odcinki, które są wybudowane, wyremontowane i przekazane do użytku. W tym momencie mamy już zaprojektowane te drogi, które wymagają interwencji, ale też mamy drogi w trakcie projektowania i wskazywania źródeł finansowania – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Autor Tekstu: Daniel Kozik

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP