Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia na placu budowy

 


 

To ważny moment imponującego projektu, bo przybliża nas do zakończenia z sukcesem realizacji Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, która już teraz cieszy się powodzeniem  - mówił marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zaplecza technicznego dla PKA. Cały, realizowany przez województwo podkarpackie projekt Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej kosztować będzie w sumie ponad 756 mln złotych. Aż 393 mln złotych z tej kwoty finansowana jest z budżetu Podkarpacia.  

 

Hala serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza wraz z budową układu torowego czyli bocznicą, stacją paliw i myjnią kolejową – taki jest zakres projektu, które realizowany jest w Rzeszowie, na terenie stacji Staroniwa. Otwarcie hali, która będzie zapleczem technicznym dla PKA, zaplanowane jest już za rok, na wrzesień 2023 roku.

 

Hala, pod którą kamień węgielny dziś wbudowujemy, ma ogromne znaczenie dla projektu, który jest tak ważny dla systemu komunikacyjnego miasta Rzeszowa i aglomeracji rzeszowskiej, wraz z szerszym oddziaływaniem na całą komunikację regionu, w kontekście codziennych przyjazdów i wjazdów ze stolicy Podkarpacia, szczególnie dla tych, którzy tu dojeżdżają do pracy. Choć Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna jest nowym projektem to już widzimy jej sukces, bo jest ona projektem dynamicznym, który rozwija się zgodnie z oczekiwaniami pasażerów. Cieszymy się, że ten olbrzymi projekt za setki milionów złotych może być innowacyjnym rozwiązaniem w naszym regionie, na wzór rozwiązań, jakie istnieją w dużych aglomeracjach - mówił podczas uroczystości marszałek Władysław Ortyl, podkreślając jak ważne jest, że do udziału w projekcie przyłączyły się samorządy Rzeszowa i Łańcuta. 

 

Na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali samorząd województwa czyli inwestora reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z wiceprzewodniczącym Jerzym Cyprysiem oraz radnymi Bogdanem Romaniukiem i Mieczysławem Tołpą. Obecny był poseł RP Andrzej Szlachta oraz wojewoda Ewa Leniart, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, radny miast Marcin Fijołek, a także przedstawiciele PKP PLK oraz wykonawcy robót.

 

To jest inwestycja nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. I na pewno świetnie będzie służyć mieszkańcom nie tylko Rzeszowa, ale i wielu miejscowości leżących  na terenie aglomeracji prze wiele kolejnych lat. Tym samym inwestujemy w przyszłość – podkreślał przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz.

 

 

Koszt budowy zaplecza technicznego na stacji Rzeszów-Staroniwa to blisko 140,7 mln zł,  
z czego ponad 86 mln zł pochodzi z budżetu województwa podkarpackiego. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 48,2 mln zł Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Cieszę się, że tak ważny projekt kolejowy jest realizowany w stolicy Podkarpacia, bo jest to koherentne z tym, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi od lat, stawiając nacisk na rozwój kolei w Polsce i przeznaczając na to ogromne kwoty. Wielkie środki zostały przez rząd przeznaczone na rewitalizację, rozbudowę a często na odtworzenie nieczynnych już linii kolejowych -  mówił poseł RP Andrzej Szlachta, gratulując samorządowi województwa inwestycji w PKA.   

Cały realizowany przez województwo podkarpackie projekt budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wyniesie łącznie ponad 756 mln złotych, z tego aż 393 mln złotych pochodzi z budżetu województwa podkarpackiego.

 

Gratulacje dla marszałka województwa w związku z realizacją zadania skierowała wojewoda Ewa Leniart. 

 

 Dla mieszkańców regionu jest niezmiernie ważne, aby szybko i sprawnie dotrzeć do miejsc oczekiwanych, a do takich miejsc na pewno należy stolica Podkarpacia. PKA w ważny sposób uzupełnia system komunikacyjny i transport drogowy regionu. Ten ważny projekt ma służyć mieszkańcom nie tylko Rzeszowa, ale i całego Podkarpacia - zaznaczyła wojewoda.

 

Do budowy hali dołożyły się także samorządy Rzeszowa i Łańcuta. Dotacja ze strony Rzeszowa wyniosła w 2021 roku 375 tys. zł, natomiast w 2022 rok około 5,4 mln zł. Z kolei wkład finansowy ze strony Łańcuta wyniesie około 794 tys. zł w 2022 i 2023 roku.

 

Kolej przeżywa renesans w wielu miejscach Europy, niezwykle radujący jest ten fakt,  
że renesans przeżywa także w naszym kraju i regionie. Dziękuję samorządowi województwa za to, że inwestuje w kolej, bo ta inwestycja czyni z Rzeszowa aglomeracją europejską, która może poszczycić się tego typu rozwiązaniem kolejowym – 
mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.  

 

Nowoczesna hala będzie miała 140 m długości i 41 m szerokości. Jej powierzchnia zabudowy wyniesie 5 726 m2, a kubatura: 55 103,55 m3. Całkowita długość budowanych dla potrzeb zaplecza wyniesie ok. 8,3 km. Przy hali zostanie wybudowana myjnia dla obsługi pojazdów szynowych oraz niezbędne stanowiska dla należytego utrzymania stanu technicznego  
i czystości pojazdów szynowych.

 

Cieszy nas to, że inwestycja w PKA pozwoli ograniczyć ruch kołowy na rzecz ruchu kolejowego. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie w Warszawie z panią wicemarszałek Ewą Draus i rozmawiając o projekcie wydawało nam się, że jest zbyt krótki czas, aby tak duży projekt zrealizować. A tymczasem teN projekt już jest i może służyć mieszkańcom. Bardzo się cieszę, że możemy mieć w nim swój udział - mówił na placu budowy hali Przemysław Babczyński Pełnomocnik Zarządu ds. Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami PKP S.A.

 

Nowobudowane zaplecze techniczne wzmocni i polepszy jakość usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji rzeszowskiej. Funkcjonowanie hali przełoży się także  
na skrócenie czasu obsługi utrzymaniowo-naprawczej pociągów. Wszystko to będzie miało wpływ na poprawę jakości i zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym, co realnie może zwiększyć zainteresowanie tym środkiem transportu wśród mieszkańców Podkarpacia. Planowane działania mają prowadzić do ograniczenia ruchu samochodowego w centrum aglomeracji, poprawy jej spójności terytorialnej i gospodarczej oraz dostępności do regionalnych ośrodków miejskich. Działania te będą skutkowały także ograniczeniem negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowisko.

Wykonawcą budowy jest konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A.

 

W ramach budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA realizowane są dwa znaczące projekty, na które zawarto umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Pierwszy z projektów dotyczy budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, wraz z zakupem taboru oraz budową zaplecza technicznego. Na ten cel przeznaczono ponad 341,6 mln zł,  
z czego dofinansowanie z budżetu UE wynosi 149,6 mln zł z POIiŚ. A pozostała część z tej kwoty pochodzi z budżetu samorządu województwa. To właśnie częścią tego projektu jest rozpoczynana budowa hali na Staroniwie. Pozostałą częścią tego projektu jest zakup taboru kolejowego - 8 sztuk trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 sztuki dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Służą one pasażerom już od stycznia 2021 roku. 

 

Drugi projekt dotyczy budowy i modernizacji linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej. Główną inwestycją w tym zakresie jest budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz budowa dodatkowych  przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich oraz parkingów w systemie park and drive. Dodatkowo projekt obejmuje wprowadzenie biletu zintegrowanego wspólnie z ZTM Rzeszów oraz operatorem POLREGIO. 

 

W projekcie biorą udział: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, oraz 16 gmin z terenu województwa podkarpackiego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Miasto Dębica, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Miasto Kolbuszowa, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Przeworsk, Gmina Miasto Przeworsk, Gmina Sędziszów Małopolski, Gmina Strzyżów,  Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko.

 

W ramach projektu zakłada się prowadzenie ruchu kolejowego na liniach kolejowych:  
- L 71 odcinek Rzeszów - Kolbuszowa,  
- L 91 odcinek Dębica - Rzeszów, 
- L 91 odcinek Rzeszów - Przeworsk, 
- L 106 odcinek Rzeszów - Strzyżów,  
- do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka na planowanej do budowy  
  linii kolejowej (ok. 5 km).

 

Łączna wartość realizacji tego projektu wynosi ponad 415 mln zł, w tym koszty budowy infrastruktury kolejowej to blisko 369 mln zł. Dofinansowanie do tego projektu z POIiŚ to 208 mln zł. Pozostałą część kwoty z 415 mln złotych pokrywa budżet województwa podkarpackiego.

 

Galeria zdjęć:

Autorzy tekstu: Aleksandra Gorzelak –Nieduży, Daniel Kozik

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor video: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP