Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Łańcut, Lesko i Tyczyn będą miały obwodnice dzięki milionom złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Taka informacja została przekazana na konferencji prasowej, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim.

Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury mówił, jak ważne jest rządowe wsparcie dla samorządów w zakresie budowy dróg:

 

Kolejne dofinansowanie rządowe trafia na inwestycje drogowe. Mamy przyjemność ogłosić, że województwo podkarpackie uzyskało blisko 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę trzech obwodnic. Cieszę się, że tak duże wsparcie trafia na Podkarpacie po to, żeby rozwiązywać główne problemy komunikacyjne na drogach wojewódzkich. To są niezbędne inwestycje jeżeli chodzi o spójność komunikacyjną nie tylko tych miast, bo są to jedne z głównych szlaków drogowych w województwie podkarpackim. Zależy nam na tym, aby budować główne ciągi komunikacyjne, jak drogi szybkiego ruchu, ale zależy nam też na tym, aby samorządy które odpowiadają za drogi gminne, powiatowe wojewódzkie uzyskiwały wsparcie tak, aby drogi codziennego kontaktu były bezpieczne – powiedział.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch nie krył zadowolenia z faktu przyznanej dotacji:

 

Te nasze trzy wielkie projekty wojewódzkie uzyskały akceptację przez rząd. Trzy bardzo potrzebne kolejne inwestycje, dofinansowane prawie 150 milionami złotych. Są to kolejne środki, za które bardzo dziękuję. To jest ogromne wsparcie dla samorządów, bo te środki płyną naprawdę szerokim strumieniem, dzięki temu możemy realizować bardzo wiele inwestycji tak potrzebnych w naszym regionie. Cieszę się, że wszystkie trzy inwestycje uzyskały rządowe dofinansowanie. Mogę powiedzieć, że znowu rozbiliśmy bank – mówił wicemarszałek Pilch.

 

Pierwsza z inwestycji, która ma zostać dofinasowana to budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie. Jej koszt całkowity wyniesie 46 mln złotych. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) to grudzień 2021. Zadanie miałoby być realizowane w latach 2022 – 2023. Obwodnica będzie miała 3,4 km długości. Będzie ona fragmentem drogi wojewódzkiej nr 877. Jej początek przewidziano na istniejącym rondzie autostradowym na drodze wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Wola Dalsza, natomiast koniec na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Graniczną na granicy miast Łańcut i Głuchów. 

Głos podczas konferencji zabrała również Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:

 

Możemy dziś ogłosić dobrą informację z punktu widzenia całego województwa podkarpackiego. Priorytetem Zarządu Województwa Podkarpackiego wynikającym ze Strategii Rozwoju Województwa, ale też z inteligentnych specjalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców. Z kolei priorytetem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest rozwój regionalny. Dlatego dzięki kolejnym inwestycjom drogowym możemy mówić o tym rozwoju regionalnym, a tym samym o rozwoju przedsiębiorczości, ale także rozwoju turystyki. Te inwestycje to również poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a o to nam przecież wszystkim chodzi – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacka mówiła o znaczeniu oddawanych na Podkarpaciu dróg:

 

To, że w ciągu sześciu ostatnich lat bardzo zmieniła się infrastruktura komunikacyjna województwa podkarpackiego nie musimy nikogo przekonywać. Przekazujemy kolejne odcinki dróg zarówno tych o znaczeniu międzynarodowym, jak również tych mających ogromne znaczenie regionalne. Wiemy, że te wszystkie inwestycje poprawiają dostępność komunikacyjną naszego województwa, ale też mają znaczenie dla jakości życia naszych mieszkańców. Trzy obwodnice, o których dofinansowaniu mamy przyjemność zakomunikować to kolejne, które są realizowane przy znaczącym wkładzie środków rządowych. Bardzo serdecznie za to panu premierowi, ale też obecnym tu ministrom dziękuję – mówiła wojewoda.

 

Drugie zadanie to budowa obwodnicy Leska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 od miejscowości Postołów do miejscowości Huzele. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 182 mln złotych. Zakładany okres realizacji obwodnicy w formule „projektuj i wybuduj” to lata  2022 – 2026. Powstanie odcinek drogi o długości 3,7 km. Droga będzie jednojezdniowa o dwóch pasach szerokości 3,5 m. Jej początek przewidziano za rzeką San w miejscowości Postołów w ciągu drogi krajowej nr 84, natomiast koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele. W ramach obwodnicy ma powstać również most na Sanie.

Głos zabrał także Kazimierz Gołojuch, poseł na Sejm RP:

 

Ten czek, który trzyma wicemarszałek Piotr Pilch w swoich rękach to wspaniały prezent dla województwa podkarpackiego pod choinkę. Dziękuję rządowi premiera Morawieckiego za to, że te inwestycje zostały ogłoszone. Nie byłoby tego, gdyby nie ogromne zaangażowanie zarówno parlamentarzystów, ministrów i wszystkich, którzy dbają o to, żeby województwo podkarpackie się rozwijało, w tym marszałka Władysława Ortyla, wicemarszałka Piotra Pilcha i innych samorządowców – powiedział.

 

Adam Śnieżek, poseł na Sejm RP mówił o znaczeniu obwodnic Leska:

 

Jadąc od Zagórza, nowa obwodnica Leska poprowadzi ruch przez nowy most na Sanie i w ten sposób ułatwi przejazd w Bieszczady. Ta obwodnica wraz z innymi inwestycjami - obwodnicą Miejsca Piastowego, obwodnicą Sanoka i innymi przebudowami drogami wojewódzkimi układa się w ciąg inwestycji, które w najbliższych latach znakomicie poprawią komunikację z Bieszczadami – powiedział poseł Adam Śnieżek.

 

Na konferencji głos zabrał również Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP:

 

Dzisiejszy dzień przynosi kolejne bardzo dobre wiadomości dla Podkarpacia. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przywiązuje wielką wagę do rozwoju komunikacyjnego naszego kraju. To już nie tylko obwodnice w ciągu dróg krajowych, ale też wojewódzkich. Podkarpacie się rozwija i będzie się rozwijać – mówił.

 

Trzecią z inwestycji jest budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878. Szacunkowy koszt zadania ma wynieść 22 mln złotych. Uzyskanie ZRID planowane jest na październik 2022. Zakładany okres realizacji robót to lata 2022 – 2026. Odcinek ma liczyć 1,5 km i będzie jednojezdniową drogą o klasie G, z dwoma pasami o szerokości pasa 3,5 m. Początek planowanej drogi wojewódzkiej nr 878, przewidziano na istniejącym skrzyżowaniu z ul. Orkana, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Mokra Strona. Planowana jest budowa dwóch mostów - przez Strug i Hermanówkę. Obwodnica ma odciążyć centrum Tyczyna od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych i zwiększyć przepustowość oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym. 

Andrzej Szlachta, poseł na Sejm RP mówił, że obwodnica Tyczyna jest również ważna dla Rzeszowa:

 

Bardzo ważna dla miasta Rzeszowa jest obwodnica Tyczyna, dlatego, że płynność ruchu przez Tyczyn determinuje przepustowość ważnej arterii Rzeszowa - alei generała Sikorskiego. Bardzo wyczekiwaliśmy tej inwestycji, aby ta arteria płynnie wyprowadzała ruch z miasta i właśnie ta obwodnica, która ma zapewnić mieszkańcom Tyczyna i okolic poprawę warunków komunikacyjnych jest również ważna dla mieszkańców Rzeszowa – stwierdził.

 

Andrzej Olesiuk, starosta leski zabrał głos w imieniu samorządowców, którzy wzięli udział w konferencji prasowej:

 

My samorządowcy możemy cieszyć się, że inwestycje, które są absolutnie niezbędne na naszych terenach będą realizowane. Zakorkowane drogi to jest koszmar. Te inwestycje wyprowadzą ruch na zewnątrz i uruchomią tereny inwestycyjne – mówił.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego w maju 2021 roku złożył do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o dofinansowanie tych trzech obwodnic właśnie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Zadania obwodnicowe. 

Na dofinansowanie zadań obwodnicowych polski rząd przeznacza łączną kwotę 2 000 000 000 zł, z czego 1 900 000 000 zł zostanie rozdysponowane w ramach naboru wniosków prowadzonego przez Ministra Infrastruktury. Pozostałe  5% kwoty, czyli 100 000 000 zł, stanowi rezerwę. 

W ramach RFRD samorząd może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania obwodnicowego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Wysokość dofinansowania konkretnego zadania obwodnicowego ustala się, biorąc pod uwagę średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu, na terenie którego jest planowana realizacja danego zadania obwodnicowego, w stosunku do średniego dochodu gmin i powiatów na mieszkańca kraju. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykupu nieruchomości pod pasy drogowe.

Tekst: Daniel Kozik
Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz
Wideo: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP