Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie przecinający wstęgę

 


Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Źródł zdjęć: Urząd Gminy Krzeszów

 

Kolejna inwestycja drogowa na Podkarpaciu została oddana do użytku kierowców. Mowa o nowym rondzie w Krzeszowie, w powiecie niżańskim, które połączyło drogę wojewódzką nr 863 z drogą powiatową nr 1069R.

 

Nowe rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu, w centrum Krzeszowa, a budowa chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych przełoży się na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

W ramach inwestycji wybudowano trójwlotowe rondo oraz wykonano skrzyżowania z drogami gminnymi. Dodatkowo powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonano też przejścia dla pieszych oraz zintegrowane przejścia z przejazdami rowerowymi. Przebudowano zjazdy i przepusty, wybudowano odwodnienia oraz studnię rewizyjną. Zasadzono też nowe drzewa i krzewy. Wartość inwestycji to prawie 4 mln złotych, z czego dotacja z budżetu województwa wyniosła ponad 1 mln złotych. Gmina Krzeszów na budowę ronda uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 2,4 mln złotych. Wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Inwestycję w imieniu Województwa Podkarpackiego prowadził Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

Na terenie powiatu niżańskiego PZDW realizuje także dwie inne inwestycje. Jedną z nich jest budowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Dąbrowica – Sieraków, dzięki której powstaną nowe połączenia komunikacyjne oraz poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu. Umowa z Wykonawcą została podpisana w październiku 2022 roku. Projekt jest finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego. Drugą inwestycją jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z budową mostu na rzece Borowina. Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

 

Galeria zdjęć: