Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi stoi za stołem

 


W Łańcucie zostały podpisane umowy na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na realizację trzech zadań: obwodnic Tyczyna, Łańcuta i Leska, samorząd województwa otrzymał łącznie 148 mln złotych.

 

Podpisy pod umowami złożyli: Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury a z ramienia samorządu województwa - marszałek Władysław Ortyl oraz członek zarządu Stanisław Kruczek. W wydarzeniu wzięli także udział: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, poseł RP Kazimierz Gołojuch, radny województwa Mieczysław Tołpa, a także przedstawiciele samorządów, na obszarze których realizowane będą te inwestycje.

 

Obwodnice odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o sprawność komunikacyjną. Z jednej strony pozwalają kierowcom w sposób niezakłócony, bez korków przejechać dany odcinek drogi, a z drugiej strony dają ogromną ulgę, czystsze powietrze, mniej hałasu i większe bezpieczeństwo drogowe mieszkańcom danej miejscowości, na terenie której budowana jest obwodnica. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada szczególną uwagę do budowy obwodnic - powiedział w Łańcucie wiceminister Rafał Weber

 

Wiceminister Rafał Weber podkreślił, że nie wszystkie województwa złożyły wnioski w tym naborze, dlatego dziękował przedstawicielom samorządu województwa za dopełnienie wszystkich formalności:

 

Kwota przydzielona dla województwa podkarpackiego to jedna z wyższych. Gratuluję serdecznie i życzę, aby te inwestycje zostały pomyślnie zrealizowane – powiedział wiceminister Weber.

 

Wojewoda Ewa Leniart podkreślała, że z punktu widzenia województwa podkarpackiego, w ostatnich latach wiele się zmieniło w zakresie rozbudowy dróg – zarówno krajowych, wojewódzkich, powiatowych, jak i gminnych.

 

To jest gwarancja tego, że rozwój całego województwa, dzięki postępowi w rozwoju infrastruktury drogowej dokonuje się równomiernie. I dzisiejsze wydarzenie jest niejako dopełnieniem ważnych inwestycji sprzyjających rozwojowi małych miast, które mają ogromne znaczenie dla naszego regionu – podkreśliła wojewoda.

 

Marszałek Władysław Ortyl mówił z kolei o drogowych celach, jakie przyjął i realizuje zarząd województwa:

 

Musimy łączyć autostradę, musimy łączyć drogę ekspresową S19, budować obwodnice, mosty. Wyznaczać cele, które są pierwsze, najważniejsze. Jak się wyznaczy cel, to sprawa jest już prosta, ale trudniej znaleźć źródła finansowania i tu z pomocą przychodzi strona rządowa. Oprócz środków europejskich w bardzo dużym zakresie angażowane są właśnie środki z budżetu państwa, za co bardzo dziękujemy – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że każda nowa inwestycja drogowa nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także otwiera nowe możliwości w sferze rozwoju turystyki i gospodarki. O znaczeniu podpisanych umów mówił także poseł Kazimierz Gołojuch, który podkreślał, że to szczególny dzień dla Podkarpacia:

 

Te 150 milionów, które będzie na budowę tych obwodnic, spowoduje to, że łatwiej będzie podróżować, rozwiązać pewne problemy komunikacyjne w regionie – powiedział poseł Gołojuch, dziękując w imieniu własnym oraz mieszkańców miasta.

 

 

Dla samorządów nowe inwestycje to przede wszystkim mniejsze korki w centrach miast:

 

Wszystkie  samochody, które będą się kierować na drogę  krajową, nie będą musiały wjeżdżać do centrum Łańcuta. Dzięki tej wschodniej obwodnicy dojadą do drogi krajowej 94, więc ten ruch będzie bardzo płynny i nie będzie powodował korków, które są obecnie – mówił starosta łańcucki, Adam Krzysztoń.

 

Janusz Skotnicki – burmistrz Tyczyna również nie krył zadowolenia z nowej inwestycji:

 

My nie mamy transportu kolejowego, więc każda inwestycja, każda rozbudowa drogowa ma dla nas podwójne znaczenie – mówił burmistrz.

 

Projekty, które otrzymały rządowe dofinansowanie to:

 

 „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”

 

Zadanie to jest przygotowane dokumentacyjne oraz posiada stosowne uzgodnienia, opinie i decyzje. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2024.

 

Wysokość dofinansowania z RFRD - 32 550 000,00 zł.

 

Obwodnica będzie miała 3,4 km długości i będzie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 877. Jej początek przewidziano na istniejącym rondzie na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 877 w miejscowości Wola Dalsza, natomiast koniec na skrzyżowaniu (rondzie) drogi krajowej nr 94 z ulicą Graniczną na granicy Łańcuta i Głuchowa. 

 

Początkowo koszty inwestycji zostały oszacowane na 46 mln złotych. Zarząd województwa zabezpieczył na to zadanie 13,9 mln złotych. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych, jednak otrzymane oferty przetargowe znacząco przewyższyły przewidziane na realizację zadania środki finansowe. Dodatkowo w ramach projektu pojawiła się konieczność zwiększenia kwot przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).

 

W związku z tym niezbędne stało się zabezpieczenie na to zadanie dodatkowych środków w wysokości około 29 mln złotych na pokrycie wyższych kosztów robót oraz odszkodowań. Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował, że przedłoży wniosek z taką rekomendacją na najbliższe posiedzenie Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

„Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele”

 

Drugie zadanie, które otrzymało dofinansowanie to budowa obwodnicy Leska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano wstępnie na 182 mln złotych. Zakładany okres realizacji obwodnicy to lata  2022 – 2026. W ramach tej inwestycji powstanie odcinek drogi o długości 3,7 km. Droga będzie jednojezdniowa o dwóch pasach szerokości 3,5 metra. Jej początek przewidziano za rzeką San, w miejscowości Postołów w ciągu drogi krajowej nr 84, natomiast koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele. W ramach obwodnicy ma powstać również most na Sanie. Inwestycja jest na bardzo wczesnym etapie przygotowania, dlatego rozważane i możliwe są również inne warianty oraz długość trasy.

 

Wysokość dofinansowania z RFRD - 100 mln zł.

 

Aktualnie rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji ZRID planuje się na listopad 2023 roku.

 

„Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”

 

Trzecią z inwestycji, która otrzymała rządowe wsparcie jest obwodnica Tyczyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878. Szacunkowy koszt zadania to 22 mln złotych. Uzyskanie ZRID planowane jest na październik 2022. Zakładany okres realizacji robót to lata 2022 – 2026. Odcinek ma liczyć 1,5 km i będzie to jednojezdniowa droga o klasie G, z dwoma pasami o szerokości pasa 3,5 m. Początek planowanej drogi wojewódzkiej nr 878, przewidziano na istniejącym skrzyżowaniu z ul. Orkana, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Mokra Strona. Planowana jest budowa dwóch mostów - przez Strug i Hermanówkę. Obwodnica ma odciążyć centrum Tyczyna od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych i zwiększyć przepustowość.

 

Wysokość dofinansowania z RFRD: 15 680 000,00 zł.

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Daniel Kozik
Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP