Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi na ulicy. Trzymają w rękach kawałki pociętej kolorach biało-czerwonej wstęgi

 


Autor tekstu: Natalia Mierzwa –Sowa 

Kancelaria Zarządu UMWP 

Autor zdjęć : Piotr Pilch | Facebook

 

W Woli Cieklińskiej w powiecie jasielskim symbolicznie przecięto wstęgę, oddając do użytku przebudowaną drogę wojewódzką nr 993 na odcinku Wola Cieklińska – Pielgrzymka. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwooraz komfort poruszania się zmotoryzowanych i pieszych.

 

Dlaczego inwestycja ta jest ważna? Dlatego, że tworzy w tej chwili ciąg. Ciąg przebudowanej, nowoczesnej, zdecydowanie o większym tonażu drogi, która na całej długości została przebudowana. Mamy jeszcze dwa odcinki.  Drogi, które przygotowujemy. Jesteśmy już po uzgodnieniach. Złożyliśmy wnioski. Czekamy na ocenę, ale jestem przekonany, że wnioski te będą pozytywnie ocenione. Mowa tutaj o odcinku drogi między Krempną a Kątami oraz przebudowa skrzyżowania drogi 992 i 993 w miejscowości Nowy Żmigród – komentował wicemarszałek Piotr Pilch. 

 

Droga 993, która łączy Gorlice z Duklą,przebiega przez powiat jasielski była przez ponad 40 lat remontowana. W poprzednich latach udało się zrealizować odcinek ponad 7 km na terenie Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Cała droga ma również wykonane wcześniej przebudowane mosty. Jest gotowa dla użytkowników dużych samochodów ciężarowych i wszystkich, którzy będą korzystać z tej drogi. Jest ona bardzo ważnym szlakiem łączącym Nowy Sącz, Gorlice i miejscowości znajdujące się po drodze do Dukli, w stronę Barwinka, czy w stronę Bieszczad – powiedział starosta jasielski, Adam Pawluś

 

Ta droga jest ważna dla powiatu jasielskiego, dla gmin, które są przy tej drodze wojewódzkiej, ale jest to również droga, która łączy dwa województwa – podkarpackie i małopolskie. Jest to ważny trakt drogowy, który prowadzi do granicy polsko-słowackiej, więc uważam, że nakłady, które zostały tu przekazane zwrócą się bardzo szybko. Poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, komfort jazdy dla kierowców, a ci codzienni użytkownicy drogi mają dużo lepsze warunki jazdy po tej drodze – mówił europoseł do PE Bogdan Rzońca. 

 

Inwestycja o wartości ponad 6 mln zł obejmowała dostosowanie parametrów drogi wojewódzkiej do klasy „Z”poprzez lokalne wzmocnienie podbudowy i podniesienie nośnościPrace inwestycyjne objęły również między innymi:frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Wramach zadania dodatkowo zostało przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową  nr 1854R Jasło-Folusz, które poprawiło widoczność na drodze od strony Gorlic. 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie modernizuje wiele dróg w powiecie jasielskim. Środki na ten cel pochodzą zarówno z budżetu województwa, jak również z programów rządowych oraz europejskich m.in. z programu INTERREG iRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu poprawiono stan techniczny dróg o długości 7,5 km na terenie powiatu jasielskiego, są to droga nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka, na odcinku Grab – Ożenna oraz na odcinku Kąty–Krempna –Grab, a także droga nr 993 na odcinku Wola Cieklińska – Pielgrzymka (3,54 km).

 

Galeria zdjęć: