Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi za stołem

 


Nowe mosty na Sanie to niezwykle ważny krok dla rozwoju regionu  - mówił marszałek Władysław Ortyl, w czasie podpisania umów na dofinansowanie realizacji dwóch nowych mostów na Sanie na Podkarpaciu. To inwestycje, które mają powstać dzięki rządowemu programowi - Mosty dla Regionów. Wraz z gospodarzem województwa dokumenty podpisała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz parlamentarzystów z Podkarpacia: Teresy Pamuły, Tadeusza Chrzana, Krzysztofa Sobolewskiego i Andrzeja Szlachty.

 

 Dzisiejsza uroczystość pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje umów – mówił w czasie briefingu po podpisaniu umów sekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber - Realizujemy oczekiwania mieszkańców, jesteśmy otwarci na ich na ich potrzeby – akcentował poseł.    

 

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec, której fundamentalną częścią jest budowa mostu na rzece San. Ta inwestycja realizowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jej zasadniczym elementem jest budowa nowej przeprawy przez San w Jarosławiu. Droga wraz z mostem będzie miała prawie 2 km długości i wyprowadzi ruch z Jarosławia w kierunku północnym. Most będzie liczył 624 metry. W czasie konferencji wszyscy jej uczestnicy podkreślali znaczenie tej nowej przeprawy dla rozładowania ruchu, zarówno w kontekście miasta, jak i tranzytu w stronę ziemi lubaczowskiej.

 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył strategiczny program rozwoju dróg, w ramach którego jest specjalnie dedykowana pula dla mostów – Mosty dla regionów dróg. I właśnie dzięki niemu dwa strategiczne zadania inwestycyjne dla Podkarpacia - mosty na Sanie w Jarosławiu i Stalowej Woli, a w przyszłości w powiecie brzozowskim i w mieście Sanok – zostaną zrealizowane. Odpowiadamy na strategiczne wyzwania komunikacyjne i inwestycyjne. 80 procent finansowania tych zadań to wkład rządu RP z budżetu państwa, 20 procent zabezpiecza samorząd województwa – mówił w czasie konferencji  wiceminister infrastruktury Rafał Weber, dziękując wszystkim, którzy przyczynił się do tego, że zadania te będą realizowane.

 

Wartość zadania ma zamknąć się w kwocie 196 mln złotych. Łączna kwota dofinansowania ze strony rządu to ponad 156 mln złotych, rozbita na 3 lata inwestycji. W ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów przyznane już zostało wsparcie na przygotowanie dokumentacji projektowych tej inwestycji. W 2019 roku, po otrzymaniu wsparcia, ogłoszony został przetarg na dokumentację. Promost Consulting z Rzeszowa opracował kompletny projekt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami dla dwóch nowych odcinków drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z mostem na Sanie.

 

Dokumentacja projektowa pozwoliła złożyć wniosek do wojewody podkarpackiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W styczniu 2022 roku wojewoda wydała ZRID, a to z kolei umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z ogłoszoną przez ministra infrastruktury listą zadań mostowych – inwestycja uzyskała dofinansowanie.

 

 Dziś jest szczęśliwy dzień dla województwa i mieszkańców regionu, bo dziś podpisaliśmy już dziś 3  umowy na obwodnice, a teraz podpisujemy 2 umowy na budowę mostów.

 

W roli głównej występuje dziś rzeka San, na której powstaną oba mosty. Umowy, które dziś podpisujemy przyczynią się realnie do tego, że znacząco złamią bariery,  wpłyną na to, abyśmy  mogli pozbyć się ograniczeń komunikacyjnych i  ograniczeń gospodarczych. Wpłyną one na bezpieczeństwo ruchu na drogach, co jest tak ważne dla mieszkańców – mówił tuż po podpisaniu umowy marszałek Władysław Ortyl. - Cieszymy się, że programy rządowe w takiej ilości wpływają na Podkarpacie, cieszymy się zawsze z funduszy europejskich, ale bardzo cieszy nas aktywności budżetu państwa na terenie naszego regionu – dodał marszałek. Naszym celem jest łamanie barier i ograniczeń, poprawianie bezpieczeństwa.  Niedawno otworzyliśmy obwodnicę Narola, która też jest w ciągu drogi 865. To ważne, aby do powiatu lubaczowskiego wyjeżdżało się z Jarosławia, który ma połączenie z autostradą, bezpiecznym i szybkim połączeniem. Ten most był oczekiwany od dawna, jeszcze w poprzednim wieku. Wiemy, że miasta, które zależą od jednej przeprawy mostowej nie mogą się rozwijać. Dlatego bardzo dziękuję parlamentarzystom, panu ministrowi, panu premierowi, za to łamanie barier, co oznacza rozwój i szybsze przemieszczanie się po regionie, także szybsze docieranie na Roztocze – zaznaczył marszałek.

 

Marszałek Władysław Ortyl zapowiedział, że jeszcze w tym roku chce wbić pierwszą łopatę pod budowę mostu w Jarosławiu. O znaczeniu tej inwestycji dla mieszkańców miasta i powiatu jarosławskiego mówił w czasie konferencji poseł RP Tadeusz Chrzan.

 

W sytuacji, gdy miasto i powiat jarosławski łączy jeden most, a kolejne znajdują się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej mogą sobie państwo wyobrazić, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Cała strefa bezpieczeństwa powiatu – policja, szpital, straż pożarna są ulokowane na prawym brzegu Sanu, a powiat rozlokowany jest także na lewym brzegu rzeki i wiedzie przez niego tylko jeden most. Każda sytuacja zablokowania mostu oznacza ogromne problemy i zagrożenia dla mieszkańców. Stąd od lat nasze starania o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Ten most jest naszym wspólnym sukcesem- mówił w imieniu parlamentarzystów poseł RP Tadeusz Chrzan.

 

O wadze obu inwestycji, dla których umowy zostały dziś podpisane mówiła wojewoda Ewa Leniart. 

 

Decyzja premiera polskiego rządu sprawia, że przestanie istnieć nierówny rozwój komunikacyjny naszego województwa, spowodowany słabszym połączeniem komunikacyjnym tej części regionu, która jest posadowiona po stronie wschodniej Sanu. Do tej pory mogliśmy niestety mówić o pewnych różnicach cywilizacyjnych. Dzisiaj rząd RP dokonuje wyrównania tych szans. Oba te mosty mają ogromne znaczenia dla wschodniej części województwa. Dzisiejsze podpisanie umów powoduje, że możemy mówić o wyrównaniu szans rozwojowych – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

 

Druga podpisana w Rzeszowie umowa dotyczyła finansowania na opracowanie dokumentacji budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa. Projekt współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

 

Drugi most na rzece San jest na etapie projektowania. W ubiegłym roku zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie nieco ponad 760 tysięcy. Podpisana właśnie umowa na ponad 1,5 mln złotych pozwoli na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla budowy mostu w okolicach Stalowej Woli. 

 

 Po zrealizowaniu etapu przygotowawczego liczymy oczywiście na sprawne przystąpienie do realizacji tego drugiego mostu  na Sanie – podkreślała wojewoda Ewa Leniart.

Galeria zdjęć:

Autor tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Biuro prasowe UMWP

Autor zdjęć Krystian Pasternak PUW