Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Fragment ronda

 


Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Cisna i Wola Michowa – to dwie bieszczadzkie miejscowości, w których zostały oficjalnie oddane do użytku ważne inwestycje drogowe realizowane na zlecenie samorządu województwa przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. To kolejne zadania wykonane w ramach dwóch programów drogowych finansowanych głównie z budżetu państwa oraz ze środków budżetu województwa. Programy w ramach których samorząd województwa realizuje drogowe inwestycje to: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” oraz „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich na terenie powiatów: bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostepnienia wizualnego Bieszczadów”. 

 

Na likwidację szkód powodziowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorząd województwa podkarpackiego otrzymał z budżetu państwa 100 mln złotych.W ramach tego wsparcia PZDW wyznaczyło 24 najpilniejsze zadania drogowe dotyczące przebudowy dróg zniszczonych podczas powodzi w 2020 roku o łącznej wartości ponad 77 mln złotych oraz trzy zadania likwidujące osuwiska o wartości ponad 22 mln złotych.

 

W ramach RFIL zrealizowano zadania drogowe w następujących gminach górskich województwa podkarpackiego: Komańcza, Solina, Czarna Górna, Cisna. Jedno z zadań realizowane było właśnie w Woli Michowej w gminie Komańcza, gdzie przebudowano prawie 10 km drogi wojewódzkiej 897.

 

W uroczystym oddaniu inwestycji w środę, 23 listopada, wzięli udział: marszałek Władysław Ortyl, wicewojewoda Jolanta Sawicka, radni województwa: Adam Drozd oraz Dorota Łukaszyk, a także przedstawiciele lokalnych samorządów: starosta sanocki – Stanisław Chęć oraz gospodarze gminy Komańcza – wójt Roman Bzdyk i jego zastępca - Paweł Rysz.

 

 

Inwestycja polegała na przebudowie i dostosowaniu drogi 897 do wyższych parametrów. Został przywrócony jej właściwy stan techniczny oraz zlikwidowano zniszczenia i uszkodzenia powstałe w wyniku powodzi. W ramach tego zadania oprócz nowej nawierzchni wykonano także m.in. konserwację nawierzchni, przebudowano zjazdy prywatne i publiczne, wykonano bariery na przepustach. Inwestycja była realizowana przez firmę STRABAG. Jej wartość to 12 mln złotych. 

 

Otwieramy dziś ponad 11 km drogi w Woli Michowej. Cieszymy się, że oddajemy ją mieszkańcom w dobrej jakości, bo będzie ona służyła do bezpiecznego i sprawnego poruszania się na co dzien, ale także będzie służyła turystom, którzy chętnie przyjeżdżają w Bieszczady - mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć:

 

Druga drogowa inwestycja zakończona w Bieszczadach, to budowa ronda w Cisnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej 897 na dwóch odcinkach w jego pobliżu. Rondo w Cisnej  to inwestycja finansowana z programu „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich na terenie powiatów: bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostepnienia wizualnego Bieszczadów”. jego ramach wyznaczono w sumie 15 zadań do realizacji. Jego budżet opiewał na kwotę 12,5 mln złotych z czego 9,7 mln złotych pochodziło z rządowego wsparcia a 2,7 mln z budżetu województwa. 

 

Na budowę ronda w Cisnej przeznaczone zostało w ramach programu ponad 2,5 mln złotych. Inwestycja realizowana była w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”, a budowa trwała od maja do listopada 2021 roku. Dłużej trwały natomiast roboty na drodze wojewódzkiej 897, która przecina rondo, realizowane w ramach RFIL. Remont dotyczył drogi na dwóch odcinkach: Cisna-Majdan oraz Cisna-Dołżyca. Łączna wartość prac to ponad 6 mln złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i mostowych w Sanoku, a zakres prac obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni, remont przepustów, uzupełnienie poboczy nowym kruszywem, oczyszczenie rowów, wykonanie nowego oznakowania.

 

W uroczystym oddaniu wszystkich prac drogowych w Cisnej również uczestniczył marszałek Władysław Ortyl oraz radni województwa. Obecni byli także: poseł RP  Adam Śnieżek, wicewojewoda Jolanta SawickaAndrzej Olesiuk – starosta powiatu leskiegowójt Cisnej – Renata Szczepańska, Adam Piątkowski – wójt Soliny, a także Marek Marecki – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

 

Poseł Adam Śnieżek podkreślił, że zakończona inwestycja w Cisnej, to potrzebne i oczekiwane zadanie, które będzie służyć turystom oraz mieszkańcom. Przyczyni się też do rozwoju gospodarczego Bieszczad. Podkreślał też wielość inwestycji realizowanych na podkarpackich drogach:

 

Ten rozmach budowy systemu komunikacyjnego na Podkarpaciu nie ma odpowiednika w historii. To da efekty w ciągu najbliższych lat. Przyspieszy rozwój naszego regionu – mówił poseł Śnieżek.

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że inwestycje zrealizowane w Cisnej nie byłyby możliwe bez rządowych pieniędzy. Zwracał uwagę na poprawę bezpieczeństwa na wyremontowanych odcinkach drogi oraz dzięki powstaniu skrzyżowania w formie ronda. Marszałek zapowiedział również, że w Bieszczadach będą realizowane kolejne drogowe inwestycje: 

 

Przygotowujemy dokumentację na kolejne odcinki drogi 897. Chcemy, aby w Bieszczadach podróżowało się bezpiecznie, przyjaźnie, aby to służyło turystom i mieszkańcom – mówił marszałek.

 

Wicewojewoda podkreśliła, że inwestycja została zrealizowana dzięki rządowemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu powstaje wiele drogowych inwestycji:

 

Jeszcze nie było takiego momentu, żeby samorządy otrzymywałytak duże środki finansowe.Dopiero teraz rząd PiS podejmuje wiele działań, aby ta infrastruktura drogowa była bezpieczna, by województwa się rozwijały – powiedziała wicewojewoda.

 

Starosta leski - Andrzej Olesiuk również podkreślał inwestycyjny rozmach na południu regionu:

 

Takiego rozmachu nie było dawno w Bieszczadach – powiedział starosta Olesiuk.

 

Włodarz gminy Cisna, wójt Renata Szczepańska, podkreślała, że w Bieszczadach warto inwestować, ponieważ te tereny każdego roku odwiedza kilkaset tysięcy gości a dzięki takim inwestycjomBieszczady wreszcie wychodzą z niebytu inwestycyjnego: 

 

To widać, to się zmienia dynamicznie. Myślę, że jeszcze wiele świetnych planów i inwestycji przed nami – powiedziała wójt Cisnej.

 

Za inwestycyjne wsparcie pani wójt podziękowała szczególnie marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz Markowi Kuchcińskiemu zapowiadając, że podda radnym gminy propozycję, aby nowe rondo nosiło nazwę: „Rondo Marszałkowskie”.

 

Niech to rondo będzie marszałkowskie, bo to jest osobista zasługa dwóch panów marszałków – powiedziała pani wójt.

 

Podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom za przeprowadzenie inwestycji złożył dyrektor RDLP w Krośnie:

 

Te inwestycje w sposób znaczący poprawią jakość życia mieszkańców, poprawią jakość podróżowania naszym gościom, ale też stworzą warunki pracy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze – mówił dyrektor Marecki.  

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Drogowe inwestycje w Bieszczadach