Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Kolejne odcinki Via Carpatia pomiędzy Rzeszowem a Lublinem zostały oddane do użytku kierowców. Mowa o liczącym około 35 km odcinku z Kraśnika do Janowa Lubelskiego, wraz z obwodnicami tych miast w województwie lubelskim. W otwarciu drogi uczestniczył wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Cieszę się, że skraca się czas przejazdu między stolicami naszych regionów. Ta droga ma wymiar nie tylko gospodarczy, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze skuteczniej walczyć o większe inwestycje, ale także wymiar turystyczny, co jest dla nas niezwykle ważne. Wierzymy, że w następnym roku droga w pełni skomunikuje nasze województwa, co przełoży się na wszystkie te korzyści dla naszych mieszkańców - mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W uroczystościach udział wzięli m.in.: wicepremier Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski oraz Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Obecność wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego była związana z nadaniem drodze ekspresowej S19 nazwy: Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

Lech Kaczyński pokazał, że można prowadzić inną politykę, zupełnie przeciwstawną tej poprzedniej w bardzo wielu dziedzinach, w tym także w dziedzinie, która jest związana z dzisiejszym dniem, a także polityką zagraniczną i budową bezpieczeństwa energetycznego, co było lepiszczem służącym integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Powstał plan, żeby ta integracja przybrała taki charakter bardzo praktyczny, o wymiarze gospodarczym, bo początkowo mówiło się o energetyce, a potem o drogach i o infrastrukturze. Dziś istnieje wielki plan na przeszło 600 mld euro, żeby stworzyć z Międzymorza pewną całość i ta droga jest elementem tego planu. Dlatego ta droga powinna nosić imię Lecha Kaczyńskiego – powiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

 

Obwodnica Kraśnika

Odcinek ma długość ok. 10 km, a wykonawcą jest Aldesa Construcciones. Obwodnica zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ i omija miasto po wschodniej stronie. W miejscowości Słodków łączy się z kolejnym odcinkiem Via Carpatii. W ramach inwestycji powstało 12 obiektów inżynierskich - dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe - Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie nową drogę połączono z drogą krajową nr 74. W trakcie budowy jest para MOP-ów Słodków, których oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku.

Kraśnik - Janów Lubelski

To jeden z najdłuższych fragmentów budowanej S19 w woj. lubelskim. Liczy ok. 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki. Omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. Wykonawcą była firma Strabag.

W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały dwa węzły drogowe - węzeł Szastarka i węzeł Modliborzyce oraz para MOP-ów Felinów.

Budowa trasy głównej jest już zakończona, ale ze względu na trwające prace przy przebudowie drogi krajowej nr 19 oraz prace wykończeniowe na dwóch fragmentach tego odcinka, o łącznej długości ok. 3,5 km, od Słodkowa do Szastarki oraz w okolicach Zarajca, będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Odcinek liczy ok. 6,5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Wykonawcą inwestycji jest firma Mota-Engil Central Europe. W ramach inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów, a także para MOP-ów Janów Lubelski.

Tekst: Daniel Kozik
Zdjęcia: Anna Magda
Biuro Prasowe UMWP